Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13227.03.202315
Kaupunginvaltuusto7817.04.202310

1284-2023 (00 01 02, 14.00)

Vastaus valtuutettu Konsta Weberin ym. aloitteeseen koskien toimenpiteitä, joilla Turun kaupunki voi tukea akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä lopputyöyrityksen löytämisessä

Tiivistelmä: -

Kh § 132

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen 20.3.2023:

Korkeakoulujen ja yritysten tiivis vuorovaikutus on alueen kilpailukyvyn kannalta erittäin keskeinen, jopa kriittinen osatekijä toimialasta riippumatta. Mitä nopeammin, joustavammin ja laajemmin yritykset pääsevät soveltamaan uusinta tieteellistä ja soveltavaa tutkimustietoa ja osaamista oman toimintansa kehittämiseen ja kasvuun, sitä paremmat edellytykset yrityksillä ja koko Turun alueella on ylläpitää ja vahvistaa omaa kilpailukykyään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hyödyt tiiviistä kanssakäymisestä eivät ole yksisuuntaiset vaan ulottuvat vähintään vastaavalla voimakkuudella myös yrityksistä korkeakouluihin.

Teknologiakampus Turun aloitteesta Turun kaupungin rahoittamana perustettiin TKI –yhteistoimintaa varten vakiintunut, Turku Science Park Oy:n koordinoima korkeakoulujen yhteistyömalli, jossa yhteiskehittämisellä varmistetaan TKI-palvelujen ja osaamisen saatavuus yrityksille yhdenmukaisena kokonaisuutena, johdonmukaisesti ja laadukkaasti. TKI-palvelujen ja osaamisen aktiivinen myynti ja markkinointi yrityksille on keskeinen kehitettävä osa-alue.

Alkuvuodesta 2023 käynnistyneen Turun TKI-palvelun tavoitteena on lisätä Turun korkeakoulujen TKI-osaamisen hyödyntämistä erityisesti alueen PK-yrityksissä

- Palvelu markkinoi korkeakoulujen TKI-osaamista alueen yrityksille

- Palvelu toimii yhteydenottokanavana (jos yritys ei tiedä keneen olla yhteydessä)

- Palvelu löytää yritykselle sopivat yhteistyökumppanit

- PK-yrityksen ja korkeakoulun yhteiseen hankkeeseen mahdollista hakea TKI-seteliä

Korkeakoulu ja PK-yritys voivat hakea 5.000 €​ avustusta​ yhteiseen hankkeeseen, jonka yritys ostaa korkeakoululta:

1) Opinnäytetyöt

2) Tutkimushankkeet

3) Analyysipalvelut / Selvityspalvelut

4) Hankehakemukset

Avustus max. 50 % hankkeen arvosta.

TKI-palvelun odotetaan nostavan opinnäytetöiden suuntautumista yrityksiin merkittävästi. Lisäksi Turun kaupunkitutkimusohjelmassa tuetetaan vuosittain opinnäytetöitä.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Konsta Weberin ym. aloite: Turun kaupunki tukemaan akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä lopputyöyrityksen löytämisessä

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 78

Oheismateriaali 1Valtuutettu Konsta Weberin ym. aloite: Turun kaupunki tukemaan akateemisia ja ylemmän AMK:in lopputöiden tekijöitä lopputyöyrityksen löytämisessä

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX