Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus12827.03.202311
Kaupunginvaltuusto8317.04.202315

14683-2022 (00 01 02, 10 03 01)

Vastaus valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloitteeseen koskien kevyenliikenteen väylän rakentamista Satavaan ja Kakskertaan

Tiivistelmä: -

Kh § 128

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, liikennesuunnittelu, liikennesuunnitteluinsinööri Harry Jaakkola 6.3.2023:

Valtuutettu Seppo Muurinen ym. ovat kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 262 tehneet aloitteen jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetun väylän toteuttamisen edistämisestä Samppaantielle (mt. 12151) sekä Vapparintielle (mt. 12155).

Kyseisten jalankulun ja pyöräilyn väylien tarve on ollut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedossa jo pitkään. ELY-keskus on laatinut toimialueensa jalankulku- ja pyöräilyväylätarpeista tarveselvityksen, jossa kaikki tarpeet (noin 400 kpl) on priorisoitu käyttäjäpotentiaalin ja turvallisuuden näkökulmasta. Tarpeista tärkeimmät 20 kohdetta on nimetty ns. kärkihankkeiksi. Mt 12151 ja mt. 12155 jalankulku- ja pyöräilyväylät lukeutuvat kyseisiin kärkihankkeisiin. Esitetyillä hankkeilla parannetaan maantien turvallisuutta ja toimivuutta.

​Myös Turun kaupunki on nimennyt molemmat kohteet ELY-keskuksen väylillä olevien hankkeiden kärkipäähän. Samppaantien osuuden pituus on 6 km ja Vapparintien vastaavasti 9 km. Väylien toteuttaminen on melko haasteellista johtuen olemassa olevista maasto- ja maanomistusolosuhteista.

​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus huomioi molemmat kohteet tulevissa MAL-sopimusneuvotteluissa.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloite: Kevyenliikenteenväylä Kakskertaan ja Satavaan

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 83

Oheismateriaali 1Valtuutettu Seppo Muurisen ym. aloite: Kevyenliikenteenväylä Kakskertaan ja Satavaan

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX