Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9306.03.202313
Kaupunginvaltuusto5013.03.20236

1624-2023 (02 06 01)

Investointihankkeiden määrärahan korotusesitys vuodelle 2023

Tiivistelmä: -

Kh § 93

Talousjohtaja Valtteri Mikkola, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää ja talouspäällikkö Johanna Korpikoski 21.2.2023:

Mikäli suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen siirtyy aikataulultaan seuraavalle vuodelle ja investointihankkeiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, palvelukokonaisuus voi tehdä määrärahan ylitysesityksen seuraavalle vuodelle. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuoden 2022 aikana.

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan noin 13,2 milj. euroa talousarviota suurempana (TA 2023 yht. 172,9 milj. euroa). Kaupunkirakentamisen palvelualue on esittänyt liitteissä 1 ja 2 olevat määrärahojen ylitysesitykset vuodelle 2023.

Infrainvestointien osalta esitetään yhteensä 11,2 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2023 (TA 105,3 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2022 vuodelle 2023 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen seuraavasti:

Infrainvestointiohjelman määrärahan korotus kohdistetaan seuraaville budjettiprojekteille alla olevan taulukon mukaisesti.

Budjettiprojektin tarkenne

Nimi

Summa (euroa)

I-1002-101430

Budjetointi Strategiset kärkihankkeet

370 000

I-1002-101431

Budjetointi Kiinteistökehitys

4 666 500

I-1002-101432

Budjetointi Toimintoja tukevat

2 002 000

I-1002-101433

Budjetointi Korjausvelkaa alentavat

2 735 000

I-1002-101434

Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

480 000

I-1002-101435

Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat

  900 000

Yhteensä

 

11 153 500

 

Tilainvestointien osalta esitetään 2,1 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2023 (TA 67,6 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2022 vuodelle 2023 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen seuraavasti:

Tilainvestointiohjelman määrärahan korotus kohdistetaan seuraaville budjettiprojekteille alla olevan taulukon mukaisesti.

Budjettiprojektin tarkenne

Nimi

Summa (euroa)

I-1002-200342

Budjetointi Nimetyt hankkeet

221 437

I-1002-200344

Budjetointi Pienet hankkeet

1 837 733

Yhteensä

 

2 059 170

 

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteen 1 ja 2 mukaiset investointimäärärahojen ylitystarvetta koskevat selvitykset.​

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahoihin seuraavat muutokset:

Budjettiprojektin tarkenne

Nimi

Summa (euroa)

I-1002-101430

Budjetointi Strategiset kärkihankkeet

370 000

I-1002-101431

Budjetointi Kiinteistökehitys

4 666 500

I-1002-101432

Budjetointi Toimintoja tukevat

2 002 000

I-1002-101433

Budjetointi Korjausvelkaa alentavat

2 735 000

I-1002-101434

Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

480 000

I-1002-101435

Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat

  900 000

Yhteensä

 

11 153 500

 

Budjettiprojektin tarkenne

Nimi

Summa (euroa)

I-1002-200342

Budjetointi Nimetyt hankkeet

221 437

I-1002-200344

Budjetointi Pienet hankkeet

1 837 733

Yhteensä

 

2 059 170

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 50

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahoihin seuraavat muutokset:

Budjettiprojektin tarkenne

Nimi

Summa (euroa)

I-1002-101430

Budjetointi Strategiset kärkihankkeet

370 000

I-1002-101431

Budjetointi Kiinteistökehitys

4 666 500

I-1002-101432

Budjetointi Toimintoja tukevat

2 002 000

I-1002-101433

Budjetointi Korjausvelkaa alentavat

2 735 000

I-1002-101434

Budjetointi Liikenteen toimivuus ja turvallisuus

480 000

I-1002-101435

Budjetointi Asukasviihtyvyyttä tukevat

  900 000

Yhteensä

 

11 153 500

 

Budjettiprojektin tarkenne

Nimi

Summa (euroa)

I-1002-200342

Budjetointi Nimetyt hankkeet

221 437

I-1002-200344

Budjetointi Pienet hankkeet

1 837 733

Yhteensä

 

2 059 170

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 93
Liite 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023
Liite 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Kv § 50
Liite 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023 / Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveri
Liite 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023 / Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2