Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus47007.11.202216
Kaupunginvaltuusto23014.11.20225

9266-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen rakennus- ja lupalautakuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 470

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 3.11.2022:

Kaupunginvaltuusto on 23.8.2021 § 192 hallintosäännön 11 §:n mukaisesti valinnut rakennus- ja lupalautakuntaan toimikaudekseen 13 jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Rakennus- ja lupalautakunnan jäseneksi valittu Jethro Rostedt on pyytänyt eroa tehtävästä henkilökohtaisista syistä, joten ero myönnettäessä tulee hänen tilalleen valita uusi henkilö. Varajäsenen mahdollisesti siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jethro Rostedtille henkilökohtaisten syiden vuoksi eron rakennus- ja lupalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Jarkko Wallinkosken hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi sekä Mika Saaren tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 230

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jethro Rostedtille henkilökohtaisten syiden vuoksi eron rakennus- ja lupalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Jarkko Wallinkosken hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi sekä Mika Saaren tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Mika Maaskola ilmoitti hallintosäännön 151 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKaupunkiympäristö
tiedRakennus- ja lupalautakunta