Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus46907.11.202215
Kaupunginvaltuusto22914.11.20224

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä

Tiivistelmä: -

Kh § 469

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 3.11.2022:

Kaupunginvaltuutettu Jethro Rostedt on henkilökohtaisista syistä pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun tehtävästä.

Kuntalain 17 §:n nojalla kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi Liike Nyt r.p.:n seuraavan varavaltuutetun.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jethro Rostedtille pyytämänsä eron kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan Liike Nyt r.p.:n seuraava varavaltuutettu Jarkko Wallinkoski.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 229

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jethro Rostedtille pyytämänsä eron kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan Liike Nyt r.p.:n seuraava varavaltuutettu Jarkko Wallinkoski.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Mika Maaskola ilmoitti hallintosäännön 151 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKeskusvaalilautakunta
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki
tiedLiike Nyt valtuustoryhmä