Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus46807.11.202214
Kaupunginvaltuusto22814.11.20223

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Varavaltuutetun ero tehtävästä

Tiivistelmä: -

Kh § 468

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 3.11.2022:

Kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Noora Koivisto on henkilökohtaisista syistä pyytänyt eroa varavaltuutetun tehtävästä. Ero myönnettäessä hänen tilalleen tulee määrätä uusi varavaltuutettu.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Noora Koivistolle pyytämänsä eron Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä ja että vaalilain 93 § nojalla keskusvaalilautakuntaa pyydetään määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi varavaltuutettu. Koivisto on kuulunut Liike Nyt r.p.:n ryhmään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 228

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Noora Koivistolle pyytämänsä eron Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä ja että vaalilain 93 § nojalla keskusvaalilautakuntaa pyydetään määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi varavaltuutettu. Koivisto on kuulunut Liike Nyt r.p.:n ryhmään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Mika Maaskola ilmoitti hallintosäännön 151 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Jakelu

aoXXXXX
tpvKeskusvaalilautakunta
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki
tiedLiike Nyt valtuustoryhmä