Kaupunginvaltuusto 24.10.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.11.2022

Kokousaika ja -paikka: 18:00-18:17 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
215 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
216 § Pöytäkirjan tarkastus
217 § Hallintosäännön 133 §:n mukaiset ilmoitukset
218 § Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan varajäsenen vaihtuminen
219 § Kaupungintalon osittaisen peruskorjauksen hankesuunnitelma
220 § Turun kaupungin Wäinö Aaltosen museon hankesuunnitelman hyväksyminen ja toteutusvaiheeseen siirtyminen
221 § Valtuutettu Nicke Wulff ym. aloite: Nuorille suunnattu houkutteleva ja turvallinen kokoontumispaikka ulkona, ns. "Ulkoilma nuokkari"
222 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Omaishoitajille maksuttomia liikuntapalveluita
223 § Valtuutettu Henry Toivari ym. aloite: Sähkön hinta
224 § Valtuutettu Timo Nurmio ym. aloite: Turun kaupungin hyvinvointialueen siirtyvän henkilöstön palkan korottamiseksi
225 § Valtuutettu Veera Granroth ym. aloite: Opiskelija-asuntoja kampusten läheisyyteen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon