Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus37605.09.20225
Kaupunginvaltuusto20319.09.202213

7454-2022 (00 01 02, 00 04 02)

Vastaus valtuutettu Laura Rantanen ym. aloitteeseen koskien Poikien Talon perustamista Turkuun

Tiivistelmä: -

Kh § 376

Vs. järjestämisjohtaja Minna Sartes, kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa, nuorisopalvelupäällikkö Anna-Maria Salminen:

Valtuutettu Laura Rantanen ym. ovat tehneet Poikien Talo Turkuun -valtuustoaloitteen (13.6.2022). Aloitteen tekijät nostavat esille tärkeän asian; lasten ja nuorten hyvinvoinnin.

Suurin osa turkulaisista lapsista ja nuorista voi hyvin. Viimeisen Kouluterveyskyselyn (syksy 2021) mukaan kuitenkin erityisesti tyttöjen hyvinvoinnissa on havaittu kasvavia huolenaiheita mm. mielenterveyden osalta. Tämä ei poista tarvetta kohdentaa palveluita myös poikien tarpeita vastaavaksi. Tarpeen mukaan kaupunki järjestää sukupuolieriytynyttä toimintaa nuorten tarpeista lähtien mm. pienryhmätoimintana. Nuoria osallistetaan aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja nuorilla on mahdollisuus myös itse toteuttaa toimintaa omista tarpeistaan lähtöisin.

Turun kaupungin lapsille ja nuorille kohdentamassa toiminnassa tuetaan nuorten kasvua, hyvinvointia ja itsenäistymistä nuorten tarpeista lähtien ja sukupuolen moninaisuutta kunnioittaen kaikissa palveluissa. Edellytämme tätä periaatetta myös kumppaneilta, mm. avustusta saavilta järjestöiltä. Turvallisemman tilan periaatteet ohjaavat toimintaa ja mahdollistavat osallistumisen nuoren omista lähtökohdista käsin.

Turun kaupunki on erityisesti viime vuosina kehittänyt nuorisotyön muotoja yhteistyössä järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa. Moni toimintatapa lähtee hakeutumalla nuorten keskuuteen virtuaalisesti tai fyysisesti ja jalkautumisesta nuorten pariin. Esimerkiksi nuorten häiriökäyttäytymiseen on puututtu moniammatillisesti ja -toimijaisesti etsivän ja jalkautuvan työn avulla. Jalkautuva työote on tavoittanut niin tyttöjä, poikia ja ei binäärisiä nuoria. Jalkautuvan työotteen ei voi katsoa olevan kuitenkaan vain pojille suunnattua toimintaa. Valtaosa jalkautuvista työntekijöistä on ollut naisia, ja työote ei ole ollut mitään sukupuolta erityisesti huomioivaa.

Turun kaupungin tietojen mukaan Auralan Setlementti on valmistelemassa ulkoisen rahoituksen hakemista Poikien talon perustamiseksi esim. STEA:lta. Turun kaupunki puoltaa rahoitushakemusta ja on valmis toimimaan yhteistyössä hankkeen valmistelun kanssa sekä yhteistyökumppanina varsinaiselle hankkeelle, mikäli se saa rahoituksen. Tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista, että Turun kaupunki tässä vaiheessa lähtisi valmistelemaan päällekkäistä toimintaa tai toteuttamaan omaa Poikien taloa.

Turun kaupungilla on laaja verkko nuorisotiloja. Pojille suunnattua toimintaa voisi toteuttaa myös osana kaupungin palveluita ja pojille suunnattu työ voisi olla myös työote ilman varsinaista fyysistä tilaa. Näin toimintaa saataisiin laajemmalle alueelle eri puolilla kaupunkia. Nuorten keskittymistä keskikaupungille tulisi ennaltaehkäistä tarjoamalla oireileville nuorille mielekästä ja kohdennettua toimintaa lähellä kotia lähipalveluna. On tärkeää saada oireilevat nuoret kiinnittymään mielekkääseen tekemiseen. Ankkuripoliisien kanssa tehtävässä yhteistyössä on korostunut, että perheiden kanssa tehtävä työ on tehokas tapa vaikuttaa tukea tarvitsevien nuorten ja oireilevien poikien asenteisiin. Tätä työtä Auralassa jo jollain muotoa tehdäänkin.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Laura Rantanen ym. aloite Poikien Talo Turkuun

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 203

Oheismateriaali 1Valtuutettu Laura Rantanen ym. aloite Poikien Talo Turkuun

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX