Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus36929.08.202220
Kaupunginvaltuusto20219.09.202212

7450-2022 (00 01 02, 06.02)

Vastaus valtuutettu Riitta Karjalaisen ym. aloitteeseen koskien aikuisväestön mielenterveysambulanssia

Tiivistelmä: -

Kh § 369

Vs. palvelualuejohtaja Jane Marttila 18.8.2022:

Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. ovat tehneet 13.6.2022 valtuustoaloitteen, jossa esitetään että, Turkuun perustetaan mielenterveysambulanssi aikuisväestölle lasten mielenterveysambulanssin tapaan. Karjalainen toteaa aloitteessaan, että mitä nopeammin sairastunut ihminen saa apua ja tukea, sitä vähemmän ongelmat ehtivät vakavoitua ja että mielenterveysambulanssi vastaisi tähän tarpeeseen. Hän kertoo, että VSSHP:ssä on vakiinnutettu lasten mielenterveysambulanssitoiminta kolmen vuoden pilotin jälkeen ja Tukholmassa vastaavasti on vakiinnutettu psykiatrinen ambulanssi tulosten ollessa erittäin hyviä mm. itsemurhien ehkäisyssä. Tukholmassa ambulanssin piiriin kuuluu 2,3 milj asukasta. Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. esittävät, että Turun kaupunki perustaisi yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa mielenterveysambulanssin aikuisväestölle kolmen vuoden pilottijakson ajaksi ja lisäksi he esittävät, että jos pilottijakson aikana saadut tulokset ovat positiivisia, niin mielenterveysambulanssin toiminta vakiinnutettaisiin.

Turussa pilotoitiin yhdessä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen kanssa ns. yhden hengen ambulanssia 2.5 – 8.10.2018.  Tarkoituksena oli vähentää päivystyksen käyttöä. Yhden hengen ambulanssi ei hoitanut mielenterveyspotilaita vaan hoidossa keskityttiin fyysisiin ongelmiin. Kokeilussa oli mukana vanhuspalvelut ja sosiaalipäivystys. Pilotin yhtenä päätelmänä oli, että Turku on alueena liian pieni, jotta ambulanssi saataisiin työllistettyä. Tehtäviä oli vain 6 päivässä ja ambulanssin avulla säästettiin 1 päivystyskäynti päivässä. Pilotin loppuarviona oli, mm. että kokeilua kannattaisi jatkaa laajemmalla alueella ja että mukaan kannattaisi ottaa mahdollisuus psykiatrisen sairaanhoitajan arvioon.

Pidän Riitta Karjalaisen esittämää aloitetta kannatettavana. Em. yhden hengen ambulanssipilotin kokemusten mukaan Turku on kuitenkin liian pieni alue ambulanssin toiminnalle ja ambulanssin tulisi kyetä hoitamaan sekä fyysisiä, että psyykkisiä ongelmia. Lisäksi tässä vaiheessa hyvinvointialueen valmistelua tämän kaltaista toimintaa on hankalaa lähteä suunnittelemaan ja pilotoimaan, mutta tuleva hyvinvointialue (HVA) sinänsä luo hyvän pohjan tämän kaltaiselle toiminnalle. Asia on välitetty HVA:lle otettavaksi huomioon toiminnan kehittämisessä.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Mielenterveysambulanssin tarve aikuisväestölle lasten mielenterveysambulanssin tapaan

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 202

Oheismateriaali 1Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Mielenterveysambulanssin tarve aikuisväestölle lasten mielenterveysambulanssin tapaan

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX