Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus36829.08.202219
Kaupunginvaltuusto20119.09.202211

7451-2022 (00 01 02, 01 02 00)

Vastaus valtuutettu Jaakko Lindforsin ym. aloitteeseen koskien määräaikaisten opettajien kesäloman palkkaa

Tiivistelmä: -

Kh § 368

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 17.8.2022:

Turun kaupungilla on jo ohje, jonka mukaan opettajan tulee anoa harkinnanvarainen virkavapaa 31.7. asti, jos hän on poissa koko lukukauden. Tällöin sijainen palkataan vastaavaksi ajaksi. Sen sijaan jos virkavapaa on lakiin perustuva (esim. perhevapaat) viranhaltija voi anoa vapaan todellisen tarpeen mukaan. Tällöin sijainenkin palkataan vastaavalle ajalle. 

Ei ole perusteltua, että samasta työstä saa palkkaa 2 henkilöä samanaikaisesti, vaan rehtorien tulee varmistaa virkavapaiden myöntämisessä ohjeistuksen mukainen toiminta. Näin varmistetaan oikeudenmukainen kohtelu myös sijaisille.

Käytäntö on sopimuksenmukainen. Mahdolliset laajemmat muutostarpeet sopimuksessa neuvotellaan valtakunnallisesti.

Aloite ei johda toimenpiteisiin.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Jaakko Lindforsin ym. aloite: Määräaikaisten opettajien kesäloman palkka

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 201

Oheismateriaali 1Valtuutettu Jaakko Lindforsin ym. aloite: Määräaikaisten opettajien kesäloman palkka

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX