Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus36629.08.202217
Kaupunginvaltuusto19919.09.20229

3247-2022 (00 01 02, 12 03 00)

Vastaus valtuutettu Janika Takatalon ym. aloitteeseen koskien kulttuurikummitoimintaa

Tiivistelmä: -

Kh § 366

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors ja kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 24.8.2022:

Valtuutettu Janika Takatalo ym. ovat tehneet 14.3.2022 Kulttuurikummitoimintaa Turkuun -valtuustoaloitteen. Aloitteessa esitetään pikkulapsiperheiden kulttuurikasvatuksen kannalta uutta toimintamallia.

Aloitteessa ehdotetaan, että Turun kaupunki selvittää ja kehittää Turun kaupungille Helsingin kaupungin tapaan oman kulttuurikummimallin. Helsingissä jokainen vuonna 2020 tai sen jälkeen syntynyt vauva on saanut oman kulttuurikummilaitoksen. Vuonna 2020 kummina toimii Helsingin kaupunginorkesteri ja vuonna 2021 Helsingin teatterit yhdessä. Jokainen lapsi kutsutaan kummin toimesta vuosittain vähintään kahteen maksuttomaan tapahtumaan, esimerkiksi vauvasinfoniaan tai nukketeatteriin. Kummius jatkuu, kunnes lapsi aloittaa koulun.

Turun kaupungilla on vuosikymmeniä jatkunut perinne Turun päivän kummilapsista, jossa Turun päivänä (tai lähimpänä päivää) syntynyt lapsi saa kaupungin kummilusikan. Lisäksi näitä kummilapsia kutsutaan vuosittain kummilapsitapahtumiin, kuten tänä vuonna Turun päivänä Seikkailupuistoon syntymäpäiville. Kummitoiminnassa on huomattu, että monikulttuuriset toimijat on tärkeää huomioida. Kristillisestä perinteestä alkunsa saanut perinne voi monille olla vieras.

Turun kaupungin vapaa-ajan palvelualueet tekevät tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa, ja kulttuuripalveluista löytyy eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen maksutonta toimintaa. Kulttuuri- ja taidekasvatus on varhaiskasvatuksessa painopistealueena kaupungin strategian mukaisesti. Turun kaupunki oppimisympäristönä historiallisine kohteineen tarjoaa hyvät edellytykset kulttuuristen elämysten kokemiseen. Yhteistyö vapaa-ajan palvelukokonaisuuden kanssa mahdollistaa tutustumisen monipuoliseen kulttuuritarjontaan.

Lisäksi pikkulapsiperheille suunnattua toimintaa on mm. kaksikieliset Vauvaviikot – Babyveckan. Suosittu vauvojen ja taaperoiden tapahtumaviikko järjestetään alkukesällä. Se tarjoaa perheen pienimmille runsaasti elämyksellisiä maksuttomia kulttuuri- ja taidemaistiaisia, kuten vauvojen museotreffit vauvasirkusta, lorumatineaa sekä Toukkaset -vauvateatteriesityksiä. Ohjelma tuotetaan yhteistyössä MLL:n, Turun kaupunginteatterin sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto tukee lasten kulttuurisia oikeuksia tarjoamalla monipuolista taide- ja kulttuuritoimintaa lapsille, lapsiperheille sekä kouluille ja varhaiskasvatukselle ympäri vuoden. Alle kouluikäisen lapsen kanssa voi käydä kokeilemassa esimerkiksi vauva- ja taaperosirkusta, värikylpyjä tai tarinamuskaria.

Pikkuväki taideassistentteina -hankkeen monipuolisella kulttuuri- ja taidetoiminnalla luodaan esikoululaisille oppimisympäristöjä, joissa korostuvat ilo, ihmettely, elämyksellisyys, esteettiset kokemukset sekä tunne osallisuudesta. Toimintasisällöillä tuetaan esiopetussuunnitelman tavoitteita ja vapaa-ajan palvelukokonaisuuden taide- ja kulttuurilaitokset tarjoavat, elämyksellisiä ja kokemuksellisia oppimisympäristöjä. 

Esikouluryhmät voivat vierailla Museokeskuksen museoissa maksutta. Turun kaupunginkirjastolla on lapsille maksuttomia satutunteja. Kirjaston toimintaa toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Kirjaston eri toimipisteissä järjestetään ohjelmaa lapsiryhmille mm. vuorovaikutuksellisia satuhetkeä, yksittäisiä tapahtumia, esityksiä ja työpajoja sekä pääkirjaston Saagassa esimerkiksi Loruvinkkausta.

Turun filharmoninen orkesteri tarjoaa esikoululaisille maksuttomia kenraaliharjoitus- ja konserttitalovierailuja. Turun Kaupunginteatteri tarjoaa esikoululaisille maksuttomia teatterikierroksia. Kierroksilla tutustutaan teatteritaloon ja teatterin tekemiseen.

Kulttuurikummit ja Kulttuurilähete 2.0 turkulaisille

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus lähtee selvittämään aloitteessa esitettyä kulttuurikummitoimintaa sekä mahdollisuuksia ja toimintatapoja sen toteuttamiseksi (” Kulttuurikummitoiminnan Turun malli”) kulttuurilaitosten ja kulttuurin kärkihankkeen kanssa. Lisäksi on tarpeen kehittää olemassa olevia palveluita ja niistä viestimistä lapsiperheille. Esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kuten Turun seudun Mamien tai MLL:n kautta tiedottamista voidaan vielä nykyisestään tehostaa. Turun kaupungin kulttuurin kärkihanke osallistuu kulttuurikummitoiminnan selvitystyöhön.

Osana Kulttuurikummitoiminnan selvitystyötä voidaan pohtia myös esimerkiksi kaupungin suuralueittaisia synttärikutsuja tietyn ikäisille. Kummitoimintaan olisi tärkeää voida tulla myös myöhemmin, jos perhe esimerkiksi muuttaa lapsen syntymän jälkeen Turkuun. Tapaamisten yhteydessä voidaan kertoa eri kulttuuripalveluista pikkulasten perheille.

Kulttuurin kärkihankkeessa aloitetaan kulttuuripääkaupunkivuonna kehitetyn Kulttuurilähetteen uudelleenlanseeraus. Siinä Kulttuurilähete voitaisiin antaa esimerkiksi neuvolan tai neuvolapsykologin kautta pikkulapsiperheelle, ja ohjata heidät heidän voimavarojensa sekä mielenkiintonsa mukaiseen kulttuuritoimintaan. Muina kehitettävinä toimenpiteinä voisi olla esimerkiksi taaperoille suunnattu taideseteli tai pikkuväen taidepolku. Näitä on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. 

Lasten ja perheiden saaminen kulttuurin ja taiteen käyttäjiksi ja kokijoiksi mahdollisimman varhain on tärkeää hyvinvoinnin ja elämänlaadun näkökulmasta, kuten aloitteessakin todetaan. Turun kaltaisen kulttuurikaupungin pitää punnita erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla saadaan tavoitettua pikkulapsiperheet parhaiten sekä pohtia kulttuurikaupungille omanlaisensa toimintamalli.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Janika Takatalon ym. aloite: Kulttuurikummitoimintaa Turkuun

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 199

Oheismateriaali 1Valtuutettu Janika Takatalon ym. aloite: Kulttuurikummitoimintaa Turkuun

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX