Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus36029.08.202212
Kaupunginvaltuusto19419.09.20224

9259-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon

Tiivistelmä: -

Kh § 360

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 23.8.2022:

Turun kaupunginvaltuusto on hallintosäännön 8 §:n mukaisesti kokouksessaan 23.8.2021 § 189 valinnut kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2021 - 2025 sekä nimennyt puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kasvatus- ja opetuslautakunnan varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä. Jaoston jäseneksi päätöksen mukaan valittu Hannele al-Hamzawi on siirtynyt kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen palvelukseen, joten hänen tehtävänsä jaoston jäsenenä on päättynyt ja hänen tilalleen jäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Hannele al-Hamzawin tehtävän kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenenä päättyneen kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen palvelukseen siirtymisen vuoksi ja valita Sari Anttilan hänen tilalleen jaoston jäseneksi päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 194

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Hannele al-Hamzawin tehtävän kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenenä päättyneen kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen palvelukseen siirtymisen vuoksi ja valita Sari Anttilan hänen tilalleen jaoston jäseneksi päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto