Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus35929.08.202211
Kaupunginvaltuusto19319.09.20223

9255-2021 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 359

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 23.8.2022:

Turun kaupunginvaltuusto on hallintosäännön 7 §:n mukaisesti kokouksessaan 23.8.2021 § 188 valinnut kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2021 - 2025 sekä nimennyt varapuheenjohtajan lautakunnan varsinaisista jäsenistä. Lautakunnan varajäseneksi päätöksen mukaan valittu Hannele al-Hamzawi on siirtynyt kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen palvelukseen, joten hänen tehtävänsä lautakunnan varajäsenenä on päättynyt ja hänen tilalleen Kai Sorton varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Hannele al-Hamzawin tehtävän kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenenä päättyneen kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen palvelukseen siirtymisen vuoksi ja valita Sari Anttilan Kai Sorton henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 193

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Hannele al-Hamzawin tehtävän kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenenä päättyneen kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen palvelukseen siirtymisen vuoksi ja valita Sari Anttilan Kai Sorton henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta