Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto18722.08.2022

9564-2022 (00 01 02, 00 01 01)

Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Turun kaupungin oppisopimusohjeen päivittäminen teoria- ja näyttökoepäivien palkallisiksi

Tiivistelmä: -

Kv § 187

Oheismateriaali 1Aloite

Aloitteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.turku.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoaloitteet

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

tpvKonsernihallinto
tiedXXXXX