Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus34415.08.202216
Kaupunginvaltuusto17322.08.20223

9264-2021 (00 00 01)

Uuden varajäsenen valitseminen kaupunkiympäristölautakuntaan

Tiivistelmä: -

Kh § 344

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 2.8.2022:

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännön 10 §:n mukaisesti kokouksessaan 23.8.2021 § 191 valinnut kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025 sekä nimennyt puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan varsinaisista jäsenistä.

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäseneksi valittu Ville Kurtti on muuttanut paikkakunnalta, joten hänen tehtävänsä lautakunnan varajäsenenä on päättynyt ja hänen tilalleen Kristiina Hellstenin varajäseneksi tulee valita uusi henkilö.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Ville Kurtin tehtävän kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenenä päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Janne Niemisen hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakuntaan Kristiina Hellstenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli pormestari Minna Arve.

Kv § 173

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Ville Kurtin tehtävän kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenenä päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Janne Niemisen hänen tilalleen kaupunkiympäristölautakuntaan Kristiina Hellstenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä toimikauden loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta