Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus33415.08.20226
Kaupunginvaltuusto17722.08.20227

8934-2022 (02 08 02)

Lausteen liikuntahallin väistötilojen KVR-urakan hankinta

Tiivistelmä: -

Kh § 334

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto, toimitilapäällikön varahenkilö Soile Viiri ja rakennuttajainsinööri Iiro Tainio 3.8.2022:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.1.2022 § 33 osana ”Koulu- ja päiväkotikohteiden sekä niihin liittyvien liikuntatilojen väistötilahankinnat” kokonaisuutta mm. että jatkossa akuutin väistötilahankinnan prosessi käynnistetään tilapalvelujohtajan päätöspöytäkirjalla ja että tarjousten pohjalta tehtävät lopulliset päätösesitykset hankinnoista tuodaan päätöksentekoon tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden päätösvaltarajojen mukaisesti ja että uudet tilaelementtien vuokrakustannukset tuodaan tiedoksi ko. lautakunnalle ja kustannukset otetaan huomioon osavuosikatsauksissa ja talousarvioesityksessä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että tilapalvelut voi käynnistää Lausteen liikuntahallin väistötilojen vuokrakilpailutuksen siten, että sijoituspaikaksi vahvistetaan Lausteen koulun tontti ja kilpailutuksen pohjana on kvr -urakka.

Tilapalvelut julkaisi 25.3.2022 julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankintailmoituksen koskien Lausteen liikuntahallin väistötilojen vuokrausta. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena halvinta hintaa. Tarjouksessa oli mahdollisuus jyvittää hallirakenne sekä sosiaalitilat omiksi vuokrakustannuksiksi, koska sellaista toimijaa ei ole joka rakentaisi molempia tiloja.

Määräaikaan 2.5.2022 klo 12.00 mennessä ei saatu yhtään tarjousta.

Hankintayksikkö kyseli tarjouksen hakeneilta yrityksiltä, miksi tarjouspyyntöön ei annettu heidän osaltaan tarjouksia. Hallin toimituksien osalta vastaukseksi saatiin, että hankintamuotona vuokraus ei ole mahdollinen. Tästä syystä esitettiin, että hankinta keskeytetään sekä aloitetaan uusi tarjouskilpailu eri hankintamuodolla. Hankintamuodoksi ehdotettiin kaikkien tilojen (sosiaalitilat sekä liikuntahalli) osalta tilojen ostoa leasingrahoituksella (tilapalvelujohtajan päätös 24.5.2022 § 30). Hankinnasta julkaistiin uusi hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 9.6.2022. Tarjouspyynnön liitteenä olleen tilaohjelman mukaan kohteen laajuus on 881 htm2.

Kyseiseen Hilma-ilmoitukseen tehtiin 28.6.2022 korjaus, joka mahdollisti myös PVC/ym-hallin lisäksi myös toisentyyppisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi tilaelementtirakenteita. Samalla tarjousaikaa pidennettiin 15.7.2022 asti.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo oli 750.000-1.000.000 euroa. Väistöliikuntahallien hankinnasta ei tilapalveluilla ole ollut aikaisempaa hintatietoa, eikä vastaavia hankkeita ole tilapalveluissa toteutettu.

Päästäkseen mukaan vertailuun tarjoajan tuli täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset, luottokelpoisuusluokituksen tuli olla Rating Alfa-suosituksen mukaan vähintään A sekä liikevaihdon kolmen viimeisen vuoden ajalta tuli olla vähintään 2-kertainen toimeksiannon arvoon nähden. Lisäksi tarjoajan tuli esittää 2:n vastaavan siirtokelpoisen sekä yhden vastaavan liikuntahallin toimitusta referenssiksi viimeisen 5 vuoden ajalta.

Tarjouksen liitteenä edellytettiin arkkitehtisuunnitelmia seuraavasti:

Asiakirjat olivat vapaasti noudettavissa Haahtelan Pris -projektipankista. Projektipankkiin kirjautui yhteensä 16 tarjouspyyntöasiakirjojen hakijaa.

Määräaikaan 15.7.2022 klo 12.00 mennessä jätettiin yksi tarjous:

Elementit-E Oy, tarjoushinta                                          2.558.000 € (alv 0 %)

Elementit-E:n tarjous täytti tarjouspyynnössä vaaditut olleet tilavaatimukset ja oli siten tarjouspyynnön mukainen. 

Ainoan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen on antanut Elementit-E Oy kokonaishinnaltaan yhteensä 2.558.000 € (2.904 €/htm2) (alv 0 %).

Hintaa nostaa tämänhetkinen yleinen rakentamisen ja rakennustarvikkeiden hintojen voimakas nousu sekä oletettavasti se, että liikuntasalin osalta ei ole jatkokäyttöä tarjoajalle.

Lausteen liikuntahallin väistötilat tulisi hankkia ainoan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneelta Elementit-E Oy:ltä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto.

Asian esitteli pormestari Minna Arve.

Kv § 177

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tpvKaupunkiympäristö, toimitilojen rakennuttaminen
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut