Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus33215.08.20224
Kaupunginvaltuusto17522.08.20225

10477-2019 (10 03 01, 10 03 02, 02 06 01)

Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin uudisrakennusten hankesuunnitelmassa hyväksytyn investointimäärärahan korottaminen

Tiivistelmä:

Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin hankesuunnitelma kustannusarvioineen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021 § 79. Tämän uudisrakennushankkeen kustannusarviota tulisi korottaa vallitsevasta maailman tilanteesta johtuen. Rakentamiskustannukset ovat nousseet erittäin jyrkästi ja ennakoimattomasti viimeisen vuoden aikana ja nyt saadut tarjoukset ylittävät aiemman kustannusarvion.

Kh § 332

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto ja rakennuttajainsinööri Reino Pöyhönen 10.8.2022:

Taustaa

Rakennusala on ollut suurien haasteiden edessä viimeiset kuukaudet. Alaa koettelee Ukrainan sota, nopeasti kohoava inflaatio, korkojen nousu ja rahoituksen vaikeutuminen sekä maailmanlaajuinen pula energiasta ja raaka-aineista. Nämä kaikki yhdessä tarkoittavat, että rakentaminen, erityisesti talorakentaminen, on kallistunut erittäin voimakkaasti, kun kaikkien keskeisten rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen rajusti ennätyksellisen lyhyessä ajassa. Hinnannousua on osaltaan kiihdyttänyt myös voimakas rakentamisen kysyntä.

Haahtelan tarjoushintaindeksi on kohonnut ennätyslukemiin viimeisen vuoden aikana. Indeksi on noussut 12 pistettä 5/2021 (pisteluku 98) tilanteesta, ollen 5/2022 110.

Hinnat ovat nousseet voimakkaasti viimeisen vuoden ja erityisen jyrkästi viimeisimmän vuosineljänneksen aikana. Viralliset kokonaisindeksiluvut eivät vastaa todellisuutta. Eräiden rakennustarvikkeiden osalta hinnat ovat nousseet merkittävästi ja tällä on suoria vaikutuksia saatuihin tarjouksiin. Muutamia esimerkkejä nousseista rakennustarvikkeiden hinnoista:

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa aiheuttaa hintojen nousun lisäksi suurta epävarmuutta materiaalien saatavuuteen. Pelko tilanteen huonontumista näkyy myös siinä, että kaikki Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin aliurakkatarjouksen antajat ilmoittivat tarjoustensa voimassaoloajaksi 30.6.2022. Kaupunki on kesälomakauden vuoksi neuvotellut asiasta, ja yhteistoimintaurakan pääurakoitsija on ilmoittanut, että tavoitehinta on voimassa elokuun 2022 loppuun asti. Urakan aloituksen viivästyminen tarkoittaa, että valmistuminen siirtyy kuukaudella eteenpäin. Valmistumisen siirtyminen ei tule aiheuttamaan viivästystä koulutyön aloittamiseen syksyllä 2024, vaan kohde valmistuu 1,5 kuukautta ennen koulun aloitusta.

Laskelma kustannusten noususta

Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021 § 79. Hankesuunnitelman yhteydessä vahvistettiin kustannusarvio 17.398.000 euroa, joka oli laskettu Haahtelan indeksillä 1/2020 (97). Maailman tilanne oli tuolloin vakaa ja ennustettavissa. Indeksitarkistettu kustannusarvio on 19.729.691 euroa. Tässä on siis huomioitu Haahtelan tarjoushintaindeksin kehitys hankesuunnitelman hyväksymisajankohdan tasosta nykyhetkeen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.5.2021 § 162, että Suikkilan koulu ja Talinkorventien päiväkoti -hanke toteutetaan yhteistoimintaurakkana ja suunnittelijoiden sekä päätoteuttajan hankinta voidaan käynnistää hankintalain mukaisena neuvottelumenettelynä.

Yhteistoimintaurakassa laaditaan suunnitelmat kehitysvaiheen aikana yhteistyössä käyttäjän, rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Kehitysvaihe ja toteutussuunnittelu aloitettiin kesällä 2021, kustannuslaskentaa ja suunnittelun ohjausta tehtiin koko kehitysvaiheen ajan.

Yhteistoimintaurakan kolmas kustannustarkastelu tehtiin 24.2.2022, kun rakennuslupasuunnitelmat olivat valmiit. Urakoitsijan tavoitehinta oli 17.046.492 euroa ja kokonaiskustannus 19.944.637 euroa, sisältäen rakennuttajan ja suunnittelijoiden kustannukset. Hinta perustui indeksillä tarkistettuun kustannuslaskentaan. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden mukaisesti uutta päätöstä investointimäärärahan noususta ei tarvitse tehdä, mikäli kehitysvaiheen sisältävän investointihankkeen kustannukset nousevat indeksikorjauksen huomioon ottamisen jälkeen maksimissaan alle 5 %. Helmikuun tavoitehinnan korotus jäi indeksikorjauksen jälkeen alle viiteen prosenttiin.

Kehitysvaiheen suunnitelmat valmistuivat 29.4.2022, niiden perusteella käynnistettiin urakkakyselyt. Viimeisin tarjous saatiin 13.6.2022. Suurimpien alihankintakokonaisuuksien, yhteensä n. 10,5 miljoonaa euroa, perusteella urakoitsijan tavoitehinnaksi tarkentui 19.285.000 euroon. Suurimmat yksittäiset hinnannousut kohdistuivat seuraaviin rakennusosiin:

Kokonaishinta-arvio, mukaan laskettuna rakennuttaminen ja suunnittelu, tulee olemaan 21.421.120 euroa (3.827 €/htm2). Kokonaissumma sisältää suunnittelun, liittymä- ja rakennuttamiskulut, tilaajan riskivarauksen 500.000 euroa, urakoitsijan riskivarauksen 300.000 euroa, sekä takuuajan varauksen 100.000 euroa.

Yhteenveto

Suikkilan koulun ja Talikorventien päiväkodin uudeksi kustannusarvioksi tulisi vahvistaa 21.421.120 euroa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin uudeksi kustannusarvioksi vahvistetaan 21.421.120 euroa.

Investointimäärärahan korotus huomioidaan kaupungin talousarviossa 2023 uutta kustannusarviota 21.421.120 euroa vastaavaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto.

Asian esitteli pormestari Minna Arve.

Kv § 175

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Suikkilan koulun ja Talinkorventien päiväkodin uudeksi kustannusarvioksi vahvistetaan 21.421.120 euroa.

Investointimäärärahan korotus huomioidaan kaupungin talousarviossa 2023 uutta kustannusarviota 21.421.120 euroa vastaavaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut