Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto5614.03.2022

3240-2022 (00 01 02, 10 03 02)

Valtuutettu Taru Pätäri ym. aloite: Musiikkitalosta tulee löytyä tiloja musiikin aktiiviharrastajille ja musiikin opetukselle

Tiivistelmä: -

Kv § 56

Oheismateriaali 1Aloite

Aloitteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.turku.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoaloitteet

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

tpvVapaa-aika
tiedXXXXX