Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7428.02.20224
Kaupunginvaltuusto4814.03.20226

15383-2021 (02 08 00, 10 03 02)

Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilojen hankinta

Tiivistelmä: -

Kh § 74

Toimitilapäällikkö Kirsi Eronen, palveluverkkojohtaja Minna Juselius ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 16.2.2022:

Suikkilan koulun ja päiväkodin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelmassa todetaan, että koulu ja päiväkoti tarvitsevat väistötilat rakentamisen ajaksi. Päiväkoti on jo siirtynyt väistöön Akselintielle ja koulun väistötiloja tarvitaan syyslukukaudesta 2022 eteenpäin arviolta kaksi vuotta syksyyn 2024.

Sijaintipaikaksi väistötiloille on määritelty Teräsrautelan koulutalon viereinen Nuppulanpuiston kenttä. Väistötilat hankitaan aiemman linjauksen mukaan vuokratiloina, kun arvioitu vuokra-aika on alle viisi vuotta. Tarjouspyynnössä pyydettiin myös ilmoittamaan vuokrahinta kahden vuoden jälkeen, mikäli tarve jostain syystä jatkuisi pidempään. Tällöin perustamis- ja siirtokulujen osuus vähenee ja vuokra alenee selvästi.

Teräsrautelan koulu on lähitulevaisuudessa peruskorjausiässä ja olisikin luontevaa, että Suikkilan koulun uudisrakennushankkeen jälkeen aloitettaisiin Teräsrautelan koulun peruskorjaus. Tästä ei kuitenkaan ole vielä päätöksiä, eikä kohteelle ole määritelty aikataulua. Tämän vuoksi asiaa ei ole huomioitu tässä kilpailutuksessa muilta osin kuin yllämainittuna optiokauden vuokrahintakyselynä.

Tilapalvelut julkaisi 22.12.2021 julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankintailmoituksen väistötilojen hankintaa koskien. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena halvinta hintaa.

Päästäkseen mukaan vertailuun tarjoajan tuli täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset, luottokelpoisuusluokituksen tuli olla Rating Alfa-suosituksen mukaan vähintään A sekä liikevaihdon kolmen viimeisen vuoden ajalta tuli olla vähintään 2-kertainen toimeksiannon kokonaisvuokrakustannuksiin. Lisäksi tarjoajan tuli esittää 2 referenssikohdetta vastaavanlaisesta siirtokelpoisesta koulu- tai päiväkodista viimeisen viiden vuoden ajalta.

Tarjouksen liitteenä edellytettiin arkkitehtisuunnitelmia seuraavasti:

Asiakirjat olivat vapaasti noudettavissa Haahtelan Pris -projektipankista. Projektipankkiin kirjautui yhteensä 14 tarjouspyyntöasiakirjojen hakijaa.

Määräaikaan 26.1.2022 klo 12.00 mennessä jätettiin 2 tarjousta.

Molemmat tarjoajat täyttivät vaaditut vähimmäiskriteerit ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Adapteo Oy                                              62.523 €/kk (alv 0 %)

Parmaco Oy                                             45.527 €/kk (alv 0 %)

Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen on antanut Parmaco Oy.

Kuukausivuokra on 45.527 €/kk, josta vuosivuokraksi tulee 546 324  €.

Kahden vuoden määräaikaisuuden jälkeen kuukausivuokra on 27.488 €/kk, josta vuosivuokraksi tulee 329 856 €.

Nuppulanpuiston kentälle osoitteeseen Korkkisvuorentie 2 sijoitettavat väistötilat, yhteensä 693m2, tulisi hankkia halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneelta Parmaco Oy:ltä. Toimittajan kanssa solmitaan kahden vuoden vuokrasopimus, jota on mahdollista tarvittaessa jatkaa. Tilojen tulee olla käytettävissä opetukseen koulun alkaessa elokuussa 2022.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt kohteen vuokrausta kokouksessaan 15.2.2022 § 6. Kasvatus- ja opetuslautakunta puoltaa hankintaa omalta osaltaan sillä lisäyksellä, että esiopetuksen tilatarpeet tulee ottaa huomioon väistötilan hankinnan yhteydessä ja Teräsrautelan koulurakennuksen peruskorjausta kiirehtiä ratkaisuksi siirtyä sieltä samoihin väistötiloihin Teräsrautelan koulun peruskorjauksen ajaksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilaelementti hankitaan halvimman tarjouksen antaneelta Parmaco Oy:ltä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että tilapalvelujohtaja oikeutetaan tekemään tarjouspyynnön liitteenä olleeseen vuokrasopimukseen tarvittavat vähäiset muutokset ja allekirjoittamaan sopimus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto.

Asian esitteli pormestari Minna Arve.

Kv § 48

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön väistötilaelementti hankitaan halvimman tarjouksen antaneelta Parmaco Oy:ltä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että tilapalvelujohtaja oikeutetaan tekemään tarjouspyynnön liitteenä olleeseen vuokrasopimukseen tarvittavat vähäiset muutokset ja allekirjoittamaan sopimus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoAdapteo Finland Oy
aoParmaco Oy
tiedKasvatus ja opetus
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut