Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27607.06.20214
Kaupunginvaltuusto15714.06.202129

5742-2021 (10 03 01, 10 03 02)

Wäinö Aaltosen koulun väliaikaiset tilat korvaavan rakennuksen hankesuunnitelma

Tiivistelmä: -

Kh § 276

Toimitilapäällikkö Minna Juselius, hankepäällikkö Tommy Gustafsson ja rakennuttajainsinööri Iiro Tainio 26.5.2021:

Wäinö Aaltosen kouluun kuuluvan Ylikylän rakennuksen käytöstä luovuttiin sisäilmasyistä maaliskuussa 2017. Kyseisen rakennuksen osalta on vuokrasopimus sivistystoimen kanssa irtisanottu. Ylikylän rakennuksessa oli aiemmin sekä koulu- että kirjastotoimintaa. Koulutoiminta siirrettiin Wäinö Aaltosen koulun muihin tiloihin sekä pihaan sijoitettuihin väliaikaisiin parakkirakennuksiin. Parakkirakennukset eivät voi olla pysyvä ratkaisu, vaan kaikkien näiden toimintojen tilatarve tulisi ratkaista pysyvällä tavalla.

Esityksenä on, että käytöstä poistunut Ylikylän kirjasto- ja koulurakennus ja sitä seuranneet parakkitilat korvataan uudisrakennuksella. Uudisrakennus toteutetaan vanhan Ylikylä-rakennuksen paikalle. Tiloihin sijoittuu opetustilaa, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esiopetuksen tilat, avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätila, yhteiskäyttötila, yhteiset henkilöstön tilat sekä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat.

Mitoitusperuste

Perusopetus

Oppilaiden perustyöskentely omissa luokissaan, huomioiden integrointi, joustavat ryhmittelyt ja erityisopetus. Hankesuunnitteluvaiheessa oppilasmäärä on kasvatettu 150:stä 160:een sekä pienryhmätilalla, koska koulun pienryhmällä ei ole paikkaa nykyisissä tiloissa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaikki Wäinö Aaltosen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisopetukseen otetut tai siirretyt lapset tulevat sijoittuvat Ylikylä koulurakennukseen. Lasten lukumäärä tulee olemaan arviolta 90 lasta ja toimintaa järjestetään kahden eri toimijan tuottamana. Aamutoimintaa järjestetään klo 7.30-10.00 ja iltapäivätoimintaa klo 11.00-17.00. Molemmat palveluntuottajat tarvitsevat ns. oman kotipesän ja tämän lisäksi koulun muita vapautuvia tiloja hyödynnetään toiminnassa.

Esiopetus

Ylikylän koulurakennukseen tulee sijoittumaan neljä esiopetusryhmää, yhteensä 84 lasta. Esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen toiminta-aika sijoittuu klo 6 – 18 välille. Esiopetuksen tilat tulee toteuttaa niin, että laadukas varhaiskasvatustyö ja esiopetussuunnitelmatyö voivat toteutua.

Avoin varhaiskasvatustoiminta

Avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa n. 15 vanhempaa ja n. 15 lasta, jonka toiminnalle varataan n. 70 m² kokoinen oma tila.

Hyvinvointitoimialan toiminnot

Kouluterveydenhuollon tiloissa työskentelee terveydenhoitaja ja koululääkäri sekä satunnaisesti muita asiantuntijoita ja toimijoita, kuten psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, suuhygienisti, terveydenhoitajaopiskelija tai lääketieteen kandidaatti. Kouluterveydenhuollossa oppilaat asioivat matalalla kynnyksellä pitkin päivää terveydenhoitajan vastaanotolla ilman ajanvarausta.

Yhteiskäyttöinen monitoimitila

Yhteiskäyttötila palvelee erinäisiä neuvottelutilanteita sekä tiloihin asennetaan työpistevaraukset. Tiloja käyttävät psykologit, suun terveydenhoitopalvelut, psykiatrinen sairaanhoito, fysioterapia, esikoulu (päiväkodinjohtaja), iltapäiväkerho ja koulu. Tila varustetaan dB-jakoseinällä, jotta tila on jaettavissa kahden toimijan kanssa yhtä aikaa.

Laajuus

Uudisrakennus on kooltaan n. 1801 brm2, hyötyalaltaan n. 1108 m² sekä liikenne-, eteis- sekä tekniset tilat n. 392 m² (huonepinta-alaltaan).

Kohteen VSS-tilat mitoitetaan nykyisten määräysten mukaan ja kun otetaan huomioon henkilömäärät ja tontilla sijaitsevien kahden muun suojan koko, saadaan uuden rakennettavan suojan mitoitukseksi 165 m², josta on pelastusviranomaisen kanssa sovittu kohtuullistaminen 135 m² kokoiseksi.

Kustannusvaikutukset

Uuden rakennuksen tavoitehintakustannusarvio

Hinnat (alv 0%)

Arvio uusista tilavuokrista

Uudisrakennushanke aiheuttaa käyttäjille vuokravaikutuksia. Alustavat vuokra-arviot ovat noin:

Irtaimisto on käyttäjähankinta ja toimialojen tulee varautua irtaimistokustannuksiin omissa budjeteissaan.

Aikataulu

Hankkeen suunnittelun kilpailuttamiselle sekä suunnittelulle tulee varata aikaa 9 kuukautta. Rakentamisen kilpailutukseen sekä rakentamiselle tulee varata aikaa 5+14 kuukautta. Valmistumistavoite on 2024.

Hanke voidaan aloittaa, kun investointipäätös hankkeesta on saatu.

Lausunnot

Tilapalvelut pyysi lausunnot hankesuunnitelmastakasvatus- ja opetuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kaupunkiympäristölautakunnalta

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi hankesuunnitelman ja päätti sitoutua hankesuunnitelmassa mainittuihin kustannuksiin (Kasopelk 12.5.2021 § 69).

Lausunnossa esitettiin, että ” uudisrakennus tulee toteuttaa hyvin muuntojoustavana, jolloin rakennusta voidaan hyödyntää joustavasti sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeisiin”.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi hankesuunnitelman ja esitti lausunnossaan, että jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen turvallisuus kaikkien osapuolten kannalta (Kylk 18.5.2021 § 184).

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi hankesuunnitelman ja päätti sitoutua siitä aiheutuviin kustannuksiin siten, että jatkosuunnittelussa tulee huomioida lausunnossa esitetyt perhe- ja sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen huomiot tilatarpeisiin liittyen (Sosterla 19.5.2021 § 196).

Liite 1Hankesuunnitelma

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Wäinö Aaltosen koulun väliaikaiset tilat korvaavan rakennuksen hankesuunnitelman. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa esitetyt huomiot tilaohjelman kokonaislaajuutta kasvattamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä palveluverkkojohtaja Minna Juselius.

Kv § 157

Liite 1Hankesuunnitelma

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Wäinö Aaltosen koulun väliaikaiset tilat korvaavan rakennuksen hankesuunnitelman. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa esitetyt huomiot tilaohjelman kokonaislaajuutta kasvattamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Rantanen ilmoitti hallintosäännön 152 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta


Liitteet:

Kh § 276
Liite 1:Hankesuunnitelma

Kv § 157
Liite 1:Hankesuunnitelma / Projektplanen