Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus47426.11.201815
Kaupunginvaltuusto23903.12.20189

12033-2017 (653, 613, 627)

Sirkkalan koulun hankesuunnitelma

Tiivistelmä: -

Kh § 474

Toimitilapäällikkö Nora Hilden ja hankepäällikkö Kaisa Simula 22.11.2018:

Sirkkalan koulun hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituksen 18.12.2017 § 552 hyväksymään tilatarveselvitykseen.

Sirkkalan koulukiinteistön rakennuksissa sijaitsevat nykytilanteessa Sirkkalan koulu, Sirkkalabackenin koulu ja esiopetus sekä Tähtitorninkadun päiväkoti. Aamu- ja iltapäivätoiminnot sijaitsevat nykyisin Vartiovuorenkadulla Turun kaupungin omistamissa tiloissa.

Hankesuunnitelma esittää, että Sirkkalan koulukiinteistöstä puretaan yksi rakennus (jo vuonna 2017 osin purettu rakennus 3), jonka paikalle toteutetaan uudisrakennus. Samalla korjataan jäävät rakennukset huomioiden rakennuksista teetetyt kuntotutkimukset. Esitetyn tilahankkeen valmistuessa Sirkkalabacken ja Sirkkalan koulu yhdistyvät Sirkkalan kouluksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnot sijoitetaan tulevan hankkeen kautta Sirkkalan koulun yhteyteen ja näin ollen Vartiovuorenkadun tiloista voidaan luopua.

Sirkkalan alueella on pitkään ollut tilanne, jossa koulu- ja päivähoitopaikkojen kysyntä on ollut suurempaa, kuin tarjonta. Erityisesti esiopetuspaikoista on ollut jatkuvaa pulaa ja lähes vuosittain on jouduttu järjestämään erilaisia väliaikaisratkaisuja. Keväällä 2016 sivistystoimiala päätti luopua Sirkkalan koulun rakennuksesta 3 (Kärnhuset) sisäilmaoireilujen vuoksi. Valtaosa rakennuksesta 3 purettiin kesällä/syksyllä 2017 (koko rakennusta ei voitu purkaa, sillä siellä sijaitsevat koko kiinteistöä palvelevat tekniset tilat).

Rakennuksen 3 tilalle toteutettava uudisrakentaminen takaa Sirkkalan koulun tilatarpeisiin pitkäaikaisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun, jossa huomioidaan Sirkkalan koulun lisäksi myös aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä samassa korttelissa sijaitsevan esiopetuksen tilatarpeet.

Hankkeen yhteydessä Tähtitorninkadun päiväkodin rakennus 4 (Gula huset) vapautuu takaisin päiväkodin käyttöön. Muita esille nousseita päiväkodin tilatarpeita ei kyetä hankkeen yhteydessä ratkaisemaan tontin kokorajoitusten vuoksi. Rakennukseen 4 toteutetaan myös oppilashuollon tilat (kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoritoiminta).

Mitoitusperuste

Ruotsinkielinen jaosto on kokouksessaan 19.9.2017 § 39 linjannut, että Sirkkalan koulun mitoituspohjaksi asetetaan 3 luokkasarjaa. Kolmisarjaisessa vuosiluokissa yksi luokka on pienempi, esim. enintään 15 oppilasta yleisopetuksesta ja enintään 5 erityisentuen oppilasta, max 20 oppilasta. Koulun maksimioppilasmäärä tulee olemaan 400. Tällä hetkellä koulussa on oppilaita yhteensä 290. Esiopetuspaikkojen määrä on laskennallisesti 72 ja käytännössä noin 60 riippuen erityisentuen piirissä olevien lasten määrästä. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa arvioidaan olevan 104 lasta.

Laajuus ja kustannustiedot

Käyttäjille kohdistuvat vuokra-arviot

Nykyiset vuokrat yhteensä:

Sivistystoimiala 43 170,57 €/kuukausi ja 518 046,84 €/vuosi

Hyvinvointitoimiala 431,59 €/kuukausi ja 5 179,08 €/vuosi

Aikataulu

Hanke on mukana tilainvestointiehdotuksessa vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaksi. Hanketta esitetään toteutettavaksi vuosina 2020-2022.

Tarvittava kaavanmuutos on käynnistetty tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on, että se hyväksyttäisiin kaupunginvaltuustossa vuoden 2019 alussa.

Väistötilat

Hankkeen rakennusajaksi tarvitaan väistötilat. Väistötiloiksi esitetään Ruiskatu 8:n kiinteistöä. Väistötiloihin kohdistuvat toiminnalliset muutostyöt huomioidaan Ruiskatu 8:n kiinteistössä tehtävien korjaustöiden yhteydessä. Näihin liittyvät kustannukset ja vuokravaikutus tuodaan päätöksentekoon erikseen Ruiskatu 8 kiinteistöstä tehtävän hankekuvauksen yhteydessä.

Hankesuunnitelmasta pyydettiin lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.11.2018 § 190 hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman siitä aiheutuvine kustannuksineen. Samalla lautakunta päätti edellyttää, että väistötila-asia käsitellään erillisenä asiana. Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018 § 482 päätti, ettei sillä ole huomautettavaa laadittuun hankesuunnitelmaan ja hyväksyi sen osaltaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.11.2018 § 320 hyväksyi hankesuunnitelman osaltaan.

Liite 1Sirkkalan koulun hankesuunnitelma

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 oleva Sirkkalan koulun hankesuunnitelma hyväksytään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 239

Liite 1Sirkkalan koulun hankesuunnitelma

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 oleva Sirkkalan koulun hankesuunnitelma hyväksytään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kh § 474
Liite 1:Sirkkalan koulun hankesuunnitelma

Kv § 239
Liite 1:Sirkkalan koulun hankesuunnitelma