Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus40122.10.201811
Kaupunginvaltuusto21912.11.201813

10937-2017 (653)

Pääskyvuoren koulun hankesuunnitelma

Tiivistelmä: -

Kh § 401

Toimitilapäällikkö Nora Hilden ja hankepäällikkö Kaisa Simula 17.10.2018:

Turun kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 § 541 Pääskyvuoren koulun tilatarveselvityksen. Toteutettavaksi valittiin ns. uudisrakentamisvaihtoehto. B -siipi sekä välisiipi korvataan uudisosalla, johon sijoitettaisiin puuttuvat tilat. A -siipi jää käyttöön ja sinne tehdään toiminnallisia muutostöitä. Valitun toteutusvaihtoehdon pohjalta on nyt valmistunut hankesuunnitelma (liite 1).

Tällä hetkellä koulutalossa toimii perusopetuksen lisäksi iltapäivätoiminta, esiopetus, kouluterveydenhuolto ja hammashoitola. Edellämainitut toiminnot on huomioitu myös laaditussa hankesuunnitelmassa, mutta hyvinvointitoimialan palveluverkkomuutoksen seurauksena hammashoitolan tiloja ei esitetä toteutettavaksi hankkeen myötä.

Uudisosan bruttoala tilaohjelman mukaan on 3313 m2. Jäävän A-osan bruttoala on 3228 m2. Yhteensä bruttoala on 6541 m2.

Hankesuunnittelussa on esitetty uudisosan sijoitusta siten, että se voidaan toteuttaa ennen nykyisen B-siiven purkua ja välttyä siten erillisten väistötilojen hankinnalta.

Hankkeen kustannusarvio on 11,224 M€, josta uudisosan tavoitehinta-arvio 9,044 M€ ja A-siiven kunnostustyöt 2,180 M€. Lisäksi arvio purkukustannuksista (vanhat siivet) on 475 500 €.

Sivistystoimialalle kohdistuva vuokra-arvio on vuositasolla 1 350 633 euroa, neliövuokra 17,2 €/m2/kk, keittiötilojen osalta vuosivuokra on 33 724 euroa vuodessa. Arvio hyvinvointitoimialalle kohdistuvista vuokrakustannuksista on 8 198 euroa vuodessa.

Nykytilanteessa käyttäjien sisäiset vuokrat ovat seuraavat:

Hankesuunnitelmassa on esitetty nopein mahdollinen aikataulu rakennushankkeelle. Johtuen hankkeen vaiheistuksesta sekä teknisestä toteutuksesta, rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan 2020 koulun kesälomien alkaessa ja hankkeen nopein mahdollinen valmistumisajankohta olisi syksy 2022. Valmistuminen syksyllä 2022 edellyttäisi, että hankkeelle olisi osoitettu rahoitusta talousarviossa jo vuodelle 2019, jotta suunnittelu voidaan käynnistää. Hankkeen toteutukseen ei ole varauduttu ehdotuksessa vuosien 2019–2022 talousarvioksi.

Hankesuunnitelmasta pyydettiin lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta ja sosiaali-ja terveyslautakunnalta. Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.10.2018 § 166 hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman ja sitoutui esitettyihin kustannuksiin. Kaupunkiympäristölautakunta 16.10.2018 § 431 ja Sosiaali-ja terveyslautakunta 10.10.2018 § 260 hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman ja sitoutui hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.

Liite 1Pääskyvuoren koulun hankesuunnitelma

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Pääskyvuoren koulun hankesuunnitelman.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 219

Liite 1Pääskyvuoren koulun hankesuunnitelma

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Pääskyvuoren koulun hankesuunnitelman.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Hallintosäännön 145 §:n nojalla puheenjohtaja Rantanen ilmoitti rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden puhujakorokkeelta enintään 5 minuuttiin.


Liitteet:

Kh § 401
Liite 1:Pääskyvuoren koulun hankesuunnitelma / Projektplan för skolan Pääskyvuoren koulu

Kv § 219
Liite 1:Pääskyvuoren koulun hankesuunnitelma / Projektplan för skolan Pääskyvuoren koulu