Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginvaltuusto26117.12.2012

14246-2012 (009)

Valtuutettu Pauli Kossilan aloite valmistelulistojen laatimisesta hallintokunnille (Kj)

Tiivistelmä: -

Kv § 261

Liite 1Aloite

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

tiedKossila Pauli
tpvKeskushallinto, päätöksenteon tuki


Liitteet:

Kv § 261
Liite 1:Aloite