Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus60210.12.20122
Kaupunginvaltuusto25417.12.20126

14382-2011 (034)

Tilaliikelaitoksen pitkäaikaisten lainojen muuttaminen peruspääomaksi (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 602

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 28.11.2012:

 

Tilaliikelaitoksen johtokunnan esityksessä on kysymys kaupungin sisäisestä rahoitusjärjestelystä. Kaupungin uudisrakennuskohteille ja peruskorjauskohteille myöntämät antolainat muutetaan oman pääomanehtoiseksi sijoitukseksi tilaliikelaitokseen ja tilaliikelaitoksen velka kaupungille muutetaan liikelaitoksen peruspääomaksi. Velat ovat olleet korollisia ja erääntyvät kerralla maksettaviksi (5 lainaa, erääntyvät vuosina 2015–2018). Peruspääoma on kaupungin pysyväisluonteinen sisäinen investointi liikelaitokseen. Peruspääomasta liikelaitos suorittaa korvauksen kaupungille. Sisäiset liiketapahtumat eliminoidaan kaupungin tilinpäätöksessä.

 

Kaupunginvaltuuston 28.6.2006 tekemän päätöksen mukaan Tilaliikelaitoksen pitkäaikaiset velat muutetaan peruspääomaksi kunkin valtuustokauden viimeisenä vuonna. Järjestely toteutetaan siis vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tilaliikelaitoksen vuoden 2012 rahoituslaskelmassa järjestely on huomioitu pitkäaikaisten lainojen vähennyksenä ja oman pääoman lisäyksenä.

 

Rahoitusrakenteen muutos on otettu huomioon Tilaliikelaitoksen vuoden 2013 talousarvioehdotuksen korkomenoissa ja kaupungille tuloutettavassa peruspääoman korossa. Sen sijaan järjestelystä aiheutuvaa korkojen laskua ei ole vielä huomioitu vuoden 2013 talousarvioehdotuksen sisäisissä vuokrissa. Talousarvioehdotukseen 2013 on kirjattu lausekkeena, että sisäisten tilavuokrien ja maavuokrien määräytymisperusteet tarkistetaan vuoden 2013 aikana.

 

Tilaliikelaitoksen maksama korko nyt puheena olevista lainoista on ollut noin 2,1 milj. euroa. Korot sisältyvät pääomavuokraosuuteen. Peruspääoman korvauksena tuloutettu ja pääomavuokrissa huomioitu korko lasketaan rakennusten nykyhinnasta. Laskentakoroksi on päätetty 1,75 %, joka on sama kuin peruskorjauksiin kohdennetuista sisäistä lainoista peritty korko. Peruspääomaan siirrettävien pitkäaikaisten lainojen osuudesta tulee maksettavaksi korkoa 1,0 milj. euroa, jolloin tilaliikelaitoksen kaupungille maksamat korot laskevat noin 1,1 milj. euroa verrattuna aikaisempiin vuosiin.

 

Koska Tilaliikelaitoksen virastoilta ja liikelaitoksilta laskuttamiin vuoden 2013 sisäisiin tilavuokriin ja siten liikevaihtoon sisältyy lainarahoituksen korkeampi korko, tulisi Tilaliikelaitoksen tulouttaa ylimääräisenä tuloutuksena kaupungille korkojen laskua vastaava 1,1 milj. euroa. Talouden vastuualue ja Tilaliikelaitos ovat neuvotelleet ylimääräisen tuloutuksen maksamisesta.

 

Peruspääoman lisäys on kaupungin sisäinen investointi Tilaliikelaitokselle. Investointi käsitellään kaupunginhallituksen investointimenona, jota ei ole budjetoitu talousarvioon 2012. Antolainojen vähennys käsitellään peruskaupungin rahoituslaskelman eränä. Koska rahoitusjärjestely on kaupungin sisäinen järjestely, sillä ei ole vaikutusta Turun kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen rahoituslaskelman eriin. Järjestelyllä ei myöskään ole vaikutusta Turun kaupungin vuoden 2012 tulokseen.

 

Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle, että

 

-Tilaliikelaitoksen pitkäaikaiset peruskorjauslainat 11.085.423 euroa ja edellisen valtuustokauden aikana valmistuneiden uudisrakennusten lainat 46.811.877 euroa muutetaan Tilaliikelaitoksen peruspääomaksi 31.12.2012,

-kaupunginhallituksen vuoden 2012 talousarvion investointeihin varattua määrärahaa korotetaan 57.897.300 eurolla,

-Tilaliikelaitoksen peruspääoman määräksi 31.12.2012 vahvistetaan 225.027.223,64 euroa ja

-Tilaliikelaitos tulouttaa vuonna 2013 kaupungille ylimääräisenä tuloutuksena 1,1 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

- Tilaliikelaitoksen pitkäaikaiset peruskorjauslainat 11.085.423 euroa ja edellisen valtuustokauden aikana valmistuneiden uudisrakennusten lainat 46.811.877 euroa muutetaan Tilaliikelaitoksen peruspääomaksi 31.12.2012,

- kaupunginhallituksen vuoden 2012 talousarvion investointeihin varattua määrärahaa korotetaan 57.897.300 eurolla,

- Tilaliikelaitoksen peruspääoman määräksi 31.12.2012 vahvistetaan 225.027.223,64 euroa ja

- Tilaliikelaitos tulouttaa vuonna 2013 kaupungille ylimääräisenä tuloutuksena 1,1 milj. euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 254

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

- Tilaliikelaitoksen pitkäaikaiset peruskorjauslainat 11.085.423 euroa ja edellisen valtuustokauden aikana valmistuneiden uudisrakennusten lainat 46.811.877 euroa muutetaan Tilaliikelaitoksen peruspääomaksi 31.12.2012,

- kaupunginhallituksen vuoden 2012 talousarvion investointeihin varattua määrärahaa korotetaan 57.897.300 eurolla,

- Tilaliikelaitoksen peruspääoman määräksi 31.12.2012 vahvistetaan 225.027.223,64 euroa ja

- Tilaliikelaitos tulouttaa vuonna 2013 kaupungille ylimääräisenä tuloutuksena 1,1 milj. euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tiedTilaliikelaitos