Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus60110.12.20121
Kaupunginvaltuusto25317.12.20125

13627-2012 (041)

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013 (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto antaa hallintosäännön 27 §:n mukaan vuosittain talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia.

Kh § 601

Talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 4.12.2012:

Talouden vastuualue on yhteistyössä toimialojen talousjohdon kanssa valmistellut ehdotusta vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskeviksi määräyksiksi. Määräykset on tarkoitettu kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Ne täydentävät muita kuntataloutta koskevia säädöksiä.

Vuoden 2013 määräykset on laadittu siten, että pohjana on ollut vuoden 2012 määräykset. Näihin määräyksiin on kuitenkin tehty muutoksia seuraavista lähtökohdista:

1.   Pääosin muissa pysyväissäännöissä ja ohjeissa olevat asiat on jätetty pois. Erityisesti on pitäydytty vain talousarviovuotta 2013 koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin.

2.   Määräyksiä on pyritty valmistelemaan laajemmalla kokoonpanolla mm. toimialojen talousasioiden valmistelijoita kuulemalla.

3.   Määräyksissä on viitattu tulevaan talouden tasapainottamiseen tähtäävän uudistamisohjelman toteuttamiseen. Tarkemmat ohjeet tästä valmistellaan erillisenä.

4.      Henkilöstöä koskevat määräykset on pääosin poistettu talousarvion noudattamista koskevista määräyksistä ja siirretty pysyväismääräyksiin.

Liite 1Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013

Kaupunginhallituksen ehdotus              

Kaupunginvaltuusto päättää, että talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013 hyväksytään liitteen 1 mukaisina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 253

Liite 1Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013 hyväksytään liitteen 1 mukaisina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat


Liitteet:

Kh § 601
Liite 1:Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013

Kv § 253
Liite 1:Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013