Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus53412.11.20123
Kaupunginvaltuusto22919.11.20126

12389-2012 (031)

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Veroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään 19.11.2012. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa kaupungin vuoden 2013 veroperusteet esitetään pidettäväksi entisellään.

Kh § 534

Talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 7.11.2012:

Vuoden 2013 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 19. päivänä 2012. Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. Vuoden 2013 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marras-joulukuun 2012 vaihteessa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään vuoden 2013 ennakkoperinnässä vuoden 2012 veroprosenttia.

Verotulot ovat kaupungin tärkein tulonlähde ja kaupunginjohtajan 31.10.2012 julkaiseman vuoden 2013 talousarvioehdotuksen mukaan ne kattavat vuoden 2013 palveluiden ja hallinnon nettomenoista noin 65 prosenttia. Verotuloarviot on laadittu talousarvioon nykyisillä veroperusteilla. Verotuloista kunnallisvero on merkittävin ja talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2013 kertymäksi ennustetaan noin 550 milj. euroa. Muut kunnan saamat verot ovat yhteisövero ja kiinteistövero. Yhteisöveroa kertyy ensi vuonna n. 68 milj. euroa ja kiinteistöveroa kertyy n. 42 milj. euroa. Kunnallisveron kertymistä arvioitaessa on otettu huomioon työllisyystilanteen epävarmat kehitysnäkymät ja Turun kuntakohtaisen jako-osuuden jatkuva vähäinen aleneminen. Verotulojen arviointia vaikeuttaa talouden epävarma kehitys ja verotusjärjestelmän soveltumattomuus kunnallisen vuosibudjetoinnin aikatauluun. Kaiken kaikkiaan koko verotuloarvio talousarviovuodelle 2013 on 660 milj. euroa ja kasvua vuoden 2012 kolmanteen ennusteeseen tulee 3,2 %.

Kaupunginjohtaja ei esitä veroperusteita muutettavaksi vuodeksi 2013.

Turun kaupunginhallitus hyväksyi 25.6.2012 § 336 hallintokunnille annettavat tarkistetut suunnitteluluvut vuoden 2013 talousarvion valmistelua varten. Hallintokuntien esitykset käyttötalouden osalta olivat noin 31,5 milj. euroa yli suunnittelulukujen. Hallintokuntien esitykset käyttömenojen osalta kumuloituisivat taloussuunnitelmavuosille siten, että lopputuloksena olisi nopea velan kasvu nykyisillä tuloperusteilla. Kaupunginjohtajan talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys sisältää nopeasti käynnistettävän uudistamisohjelman, jonka avulla käyttömenojen kasvua saadaan hillittyä ja koko kaupungin talous saadaan tasapainoiselle uralle. 

Hallintokuntien määrärahaesityksiä tasapainotettiin vuoden 2013 osalta siten, että hallintokuntien esittämistä talousarvioehdotuksia on kevennetty kaikilta vähintään yksi prosentti menoista. Sataman yhtiöittämiseen liittyen on sataman liiketoiminnan satunnaista myyntituloa merkitty 28,5 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan esittämässä talousarviossa vuoden 2013 tilikauden tulos päätyy lähelle tasapainoa (-2,7 milj. euroa), joten tuloksen puolesta ei edellytetä verotusperusteiden muutoksia vuodelle 2013.

Vuonna 2014 sen sijaan on tarkoitus korottaa kunnallisveroa ½ - 1 prosenttiyksikköä. Korotuksen lopullinen suuruus tullaan päättämään vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä. Korotuksen suuruuteen tulee vaikuttamaan talouden kehittyminen ja se miten toiminnan tulot ja toiminnan menot saadaan sopeutettua talouden tasapainoon.

Viimeksi  veroperusteita muutettiin vuonna 2010, mm. kunnallisveroon tehtiin 0,75 prosentin korotus. Tämä heijastui vuoden 2010 kunnallisverotulon kasvuun. Vuosille 2011 ja 2012 ei veroperusteisiin tehty korotuksia.

Seuraavaan taulukkoon on koottu verotuloarviot talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosille. Verotulojen ennustamisessa käytetään pohjataulukkona Kuntaliitolta tilattua veroennustekehikkoa. Kunnallisveron kertymistä arvioitaessa on otettu huomioon työllisyystilanteen mahdollinen kehittyminen hieman parempaan suuntaan. Telakkateollisuuden saamat uudet tilaukset vaikuttanevat suotuisaan suuntaan.

 

Ennuste verotulojen kehittymisestä vuosina 2013-2016:

Verotulot, milj. €TP 20113. Enn. 2012TAE 2013TS 2014TS 2015TS 2016
Kunnallisvero519,0528,5550,0599,9624,8651,1
Yhteisövero78,069,567,767,772,467,0
Kiinteistövero40,941,642,343,244,245,2
Yhteensä638,0639,6660,0710,8741,4763,3
       
Muutos-%201120122013201420152016
Kunnallisvero0,41,84,02,84,14,2
Yhteisövero45,1-10,9-2,60,06,9-7,5
Kiinteistövero1,61,71,72,11,22,2
Yhteensä4,40,33,27,74,33,0

Nykyisin käytössä olevat veroprosentit:

    

Turku

2012

Tuloveroprosentti   18,75
Kiinteistöveroprosentit: Rajat  2012  
Yleinen veroprosentti *) 0,60-1,35 1,00
Vakituinen asuinrakennus *) 0,32-0,75 0,32
Rakentamaton rakennuspaikka 1,00-3,00 3,00
Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,50-1,00 0,70
Yleishyödyllinen yhteisö 0,00-1,00  

*) kiinteistöveron vaihteluvälin muuttaminen

Alla olevassa taulukossa on Turun naapurikuntien ja kuuden suurimman kaupungin tällä hetkellä käytössä olevat kunnallisveroprosentit.

KuntaKunnallisveroprosentit 2012
  
Kaarina 18,50
Lieto 18,50
Naantali 17,75
Raisio 18,00
Helsinki 18,50
Espoo 17,75
Tampere 19,00
Vantaa 19,00
Turku 18,75
Oulu 19,00

Turun kunnallisveron tuloveroprosentti 18,75 on hivenen korkeammalla kuin mitä naapurikuntien on, mutta vertailussa muihin suuriin kaupunkeihin ollaan hyvinkin keskivaiheilla

Edellä olevan perusteella tulisi vuodelle 2013 päättää

-       tuloveroprosentiksi 18,75 %

-       yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %

-       vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 0,32 %

-       muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,70 %

-       rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 3,00 %.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä Turun kaupungin vuoden 2013

- tuloveroprosentiksi 18,75 %

-  yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %

-  vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 0,32 %

-  muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,70 %

-  rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 3,00 %.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 229

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä Turun kaupungin vuoden 2013

- tuloveroprosentiksi 18,75 %

-  yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,00 %

-  vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 0,32 %

-  muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,70 %

-  rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 3,00 %.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVerohallitus
tpvKeskushallinto, talousasiat