Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus53312.11.20122
Kaupunginvaltuusto22719.11.20124

12418-2012 (111)

Apulaiskaupunginjohtajan virkojen (vak. nrot 000104 ja 000106) lakkauttaminen (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään kahden apulaiskaupunginjohtajan viran lakkauttamista.

Kh § 533

Va. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 8.11.2012:

Kaupunginvaltuuston 23.1.2012 § 15 teki hallinnonjärjestämispäätöksen, jonka perusteella Turun kaupungin toimintamalli uudistetaan. Päätöksen mukaan kaupungissa on kaupunginjohtajan ohella aiemman kolmen apulaiskaupunginjohtajan sijasta vain yksi apulaiskaupunginjohtaja.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.3.2012 § 45 valita apulaiskaupunginjohtajan virkaan (vak. nro 000103) valtiotieteiden maisteri Jarkko Virtasen.

Vuoden 2013 alusta tyhjäksi tulevat apulaiskaupunginjohtajan virat (vak. nrot 000104 ja 000106) tulee lakkauttaa.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen lakkauttamisesta, joiden täyttämisestä se päättää. Toimivalta apulaiskaupunginjohtajan virkojen lakkauttamiseen on siis kaupunginvaltuustolla.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että apulaiskaupunginjohtajien virat (vak. nro 000104 ja 000106) lakkautetaan 1.1.2013 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kyttä ja Lehmusto ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kv § 227

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että apulaiskaupunginjohtajien virat (vak. nro 000104 ja 000106) lakkautetaan 1.1.2013 lukien.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Maija Kyttä ja Tuomas Kyttä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

tpvKeskushallinto, henkilöstöasiat
tpvKeskushallinto, talouspalvelukeskus