Kaupunginvaltuusto 29.10.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
212 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
213 § Pöytäkirjan tarkastus
214 § Uuden jäsenen valitseminen ympäristö- ja kaavoituslautakuntaan (Kj)
215 § Turun Satama Osakeyhtiön muodostaminen (Kj)
216 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Peltola) 33-14-19 ja Kaurakadun osa (os. Kaurakatu 44) "Teleste" (30/2010) (Yj)
217 § Valtuutettu Sauli Saarisen ym. aloite pitkäaikaisasunnottomuuden aiesopimuksesta ja asunnottomuuden poistamisesta (Pj)
218 § Valtuutettu Ville Auvisen ym. aloite Aurajoen rannan ulkoilureitin talvikunnossapidosta (Yj)
219 § Valtuutettu Ville Auvisen ym. aloite eläkeläisalennuksen myöntämisestä sairaseläkeläisille Turun kaupungin joukkoliikenteessä (Yj)
220 § Valtuutettu Ville Auvisen ym. aloite rollaattorin avulla kulkevan joukkoliikenteen asiakkaan matkustamisen helpottamisesta (Yj)
221 § Valtuutettu Katri Sarlundin ym. aloite Turku Energian irrottautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta (Kj)
222 § Valtuutettu Pentti Kososen ym. aloite kevyenliikenteenväylän rakentamisesta Kaarinankadun ja Kerttulinkadun kulmasta Vähäheikkilän tielle asti (Yj)
223 § Valtuutettu Anita Birstolinin ym. aloite hallintokuntien ydinprosessien sitovista taloudellisista tavoitteista (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon