Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus19716.04.20128
Kaupunginvaltuusto6623.04.20129

642-2011 (710, 021)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös seudullista energiaratkaisua koskevasta valituksesta (Kj)

Tiivistelmä:

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 4.4.2012 hylännyt seudullista energiaratkaisua koskevan valituksen.

Kh § 197

Vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 4.4.2012:

Kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 § 168 käsitellyt seudullista energiaratkaisua koskevaa asiaa ja päättänyt, että Turku Energialle ilmoitetaan omistajan ennakkonäkemyksenä, että Turku Energia Oy voi toteuttaa esittelyn mukaisen seudullisen energiaratkaisun. Olavi Mäenpää valitti kaupunginvaltuuston päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus jätti päätöksellään 25.11.2011 valituksen tutkimatta. Mäenpää valitti asiassa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt Mäenpään valituksen.

Oheismateriaali 1Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.4.2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 66

Oheismateriaali 1Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.4.2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.