Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus19616.04.20127
Kaupunginvaltuusto6723.04.201210

4786-2010 (610)

Turku 2031 - kaupungin keskusta- vision hyväksyminen (Kj)

Tiivistelmä:

Elinvoimaisen kaupunkikeskustan kehittämistoimikunta on valmistellut toimeksiantonsa mukaisesti Turun keskustan kehittämisvision. "Turku 2031- kaupungin keskusta" -vision tehtävänä on kuvata Turun ydinkeskustan tavoitetilaa 20 vuoden päästä. Kaupunginhallitukselle esitetään, että visio viedään valtuuston hyväksyttäväksi.

Kh § 196

Apulaiskaupunginjohtajan avustaja Risto Veivo 10.4.2012:

Elinvoimaisen kaupunkikeskustan kehittämistoimikunta asetettiin Kaupunginhallituksen 17.5.2010 § 312 päätöksellä, jonka mukaisesti toimikunnan tehtävänä oli päivittää vuoden 2010 loppuun mennessä kaupunginhallituksen 14.1.2002 § 53 kohdalla asettaman keskustan kehittämistoimikunnan laatima 25.3.2003 päivätty loppuraportti ja luoda ”Turku 2031 –kaupungin keskusta” –visio kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 julkaistavaksi siten, että visioon sisällytetään selvitys keskusta-alueella vireillä olevista kehittämishankkeista/-suunnitelmista.

Toimikunta kokoontui valmistelun aikana kaikkiaan kuusi kertaa. Yksi kokoontuminen pidettiin kaupunkitutkimusohjelman avustuksella työpajan muodossa.

Toimikunnan jäseninä ovat olleet:

- Jukka Mikkola (pj.) v. 2010

- Seppo Lehtinen (pj.) v. 2011-2012

- Petteri Orpo

- Elina Rantanen

- Sauli Saarinen

- Jarmo Laivoranta

- Christel von Frenckell-Ramberg

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto on osallistunut aktiivisesti toimikunnan työhön käyttäen puhe- ja läsnäolo-oikeutta. Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ja valmisteluryhmän puheenjohtaja Markku Toivonen ovat toimineet kehittämistoimikunnassa esittelijöinä sekä apulaiskaupunginjohtajan avustaja Risto Veivo sihteerinä.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen asettamaan valmisteluryhmään, ovat kuuluneet:

- Markku Toivonen, (pj., kaavoitustoimenjohtaja, YKV)

- Paula Keskikastari (siht. kaavoitusarkkitehti, asemakaavatoimisto)

- Iina Paasikivi (kaavoitusarkkitehti, asemakaavatoimisto)

- Ritva Nummiora (maisema-arkkitehti, suunnittelutoimisto)

- Tomi Hangisto (miljöösuunnittelija, suunnittelutoimisto)

- Matti Salonen (liikenneinsinööri, suunnittelutoimisto)

- Jouko Turto (liikelaitosjohtaja, kiinteistöliikelaitos)

- Mika Rajala (arkkitehti, kiinteistöliikelaitos)

- Juha Lipponen (maankäytön suunnittelija, kiinteistöliikelaitos)

- Risto Veivo (apulaiskaupunginjohtajan avustaja, keskushallinto).

Ryhmän kokouksiin on kutsuttuna asiantuntijana osallistunut kaupunkitutkimusohjelman johtaja Sampo Ruoppila.

Kaupunginhallitus merkitsi toimikunnan laatiman keskustassa meneillään olevien ja suunniteltujen hankkeiden kartoituksen tiedoksi 11.4.2011 § 187. Toimikunta oli tällöin toimeksiantonsa mukaisesti laatinut kokonaisvaltaisen selvityksen keskusta-alueella vireillä olevista kehittämishankkeista/-suunnitelmista päivittäen samalla kaupunginhallituksen 14.1.2002 § 53 kohdalla asettaman keskustan kehittämistoimikunnan laatiman 25.3.2003 päivätyn loppuraportin tiedot.

Valmistelutyönsä aikana toimikunta päätyi näkemykseen, että visioon ei sisällytetä erillisiä hankkeita vaan ne käsiteltiin erikseen em. kartoituksessa sekä ohjelmoidaan jatkossa visiota toteuttavissa prosesseissa. Toimikunnan näkemyksen mukaan kehittämisvision toteuttamiseksi kaupungin on sitouduttava ympäristön laadulliseen parantamiseen, aktiiviseen tilapolitiikkaan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamiseen sekä aktiiviseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Vision toteuttaminen on ohjelmoitava osana kaupungin strategisia ohjelmia ja taloussuunnittelua.

Toimikunta julkisti valmistelutyönsä pohjalta Elinvoimaisen kaupunkikeskustan visioluonnoksen joulukuussa 2011. Visioluonnoksesta keskusteltiin avoimissa yleisötilaisuuksissa sekä keskustan yrittäjien edustajien kanssa. Visio oli kaikkien vapaasti kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla. Kerätyn palautteen pohjalta edelleen kehitetty visioluonnos käsiteltiin toimikunnan kokouksessa 12.3.2012 ja esitetään nyt kaupunginhallitukselle.

Toimikunta pitää tarpeellisena seurata vision toteutuksen valmistelua ja ehdottaa toimikautensa jatkamista tätä tarkoitusta varten ainakin vuoden 2012 loppuun saakka. Vision toteuttaminen on toimikunnan näkemyksen mukaan valmisteltava osana kaupungin strategisten ohjelmien kokonaisuutta sekä talousarviota.

Liite 1”Turku 2031 kaupungin keskusta” -visio

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy ”Turku 2031 – kaupungin keskusta” -vision ja lähettää sen edelleen hallintokunnille otettavaksi huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 67

Liite 1"Turku 2031 kaupungin keskusta" visio

 

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy ”Turku 2031 – kaupungin keskusta” -vision ja lähettää sen edelleen hallintokunnille otettavaksi huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kh § 196
Liite 1:"Turku 2031 kaupungin keskusta"- visio

Kv § 67
Liite 1:"Turku 2031 kaupungin keskusta"- visio