TURUN YLEISKAAVA 2035

Korkeimman hallinto-oikeuden 11.7.2024 antama päätös valituksesta​ Turun hallinto-oikeuden päätökseen 21.12.2023 yleiskaavan​ hyväksymistä koskevassa asiassa on julkisesti nähtävänä Turun konsernihallinnon kirjaamossa, Puolalankatu 5.

Turun kaupunki,

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus