Turun kaupungin kaupunkiympäristö

Turun kaupungin kaupunkiympäristöjohtaja antaa 10.7.2024 seuraavan suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen.

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Kiinteistötunnus: 853-487-19-2 (Sankari), vuokra-alue n. 200 m2​

Urusvuori, Hahdantie

Rakennushanke

Matkaviestintukiasema: 42 metrin korkuinen putkipylväs (pylväässä ei ole haruksia) ja noin 10m² laitetila. Lentoestevalot ja lentoestemaalaus​ selviävät hankkeen edetessä​

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Kiinteistötunnus: 853-431-1-163, ​

Paimala, Karhunojantie​

Rakennushanke

Matkaviestintukiasema; 42 metrin korkuisen putkipylvään (pylväässä ei ole haruksia) ja noin 9 m² laitetila. Lentoestevalot ja lentoestemaalaus selviävät hankkeen edetessä.​

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä 10.7.2024 osoitteessa Kaupunkiympäristö,

asiakaspalvelussa, Yliopistonkatu 27, 2. krs

Turussa 8.7.2024

Viran puolesta

Nina Mattila

ympäristöjuristi