Turun kaupungin kaupunkiympäristö

Turun kaupungin kaupunkiympäristöjohtaja antaa 10.7.2024 seuraavat poikkeamista koskevat päätökset

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Vuokra-alue (alueyksiköt 853-12-9903-0-0-87, 853-12-9903-0-0-65 ja 853-12-9903-0-0-123) yleisestä alueesta 853-12-9903-0. Vuokra-alueen pinta-ala n. 4805 m2.

Osoite: Jaanintie 25

Rakennushanke

Sähkökattilalaitos (300 k-m2) muuntaja ja aitaus.

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Orikedon kaupunginosan (92) korttelin 33 tontti 4, pinta-ala 3600 m2

Osoite: Autokatu 7

Rakennushanke

Laajennetaan olemassa olevia hallirakennuksia rakentamalla yhdyskäytävä. Olemassa olevat hallit ovat 941 k-m2​ ja 859 k-m2​ ja laajennus 337 k-m2.

Kylmien hallien (puu- ja levyvarasto) muuttaminen puolilämpimiksi kokoonpanohalleiksi.

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Hylklahden kylän (416), Päiväranta -niminen tila, rek.nro. 3:5, pinta-ala 7400 m2

Osoite:​ Kutukarintie 27

Rakennushanke

Loma-asunnon (1020183661) käyttötarkoituksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi, 72 k-m2

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä10.7.2024 osoitteessa Kaupunkiympäristö,

asiakaspalvelussa, Puolalankatu 2, 1 krs.

Viran puolesta

Nina Mattila

ympäristölakimies