TURUN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA​ antaa 3.7.2024 seuraavat rakennus- ja toimenpidelupia koskevat päätökset

Asunto Oy Kupittaankatu 154

853-41-12-2 VÄHÄHEIKKILÄ

853-41-12-11 VÄHÄHEIKKILÄ, Myllymäentie 9

Muu muutostyö

- linjasaneeraus, vesi- ja viemärijohtojen uusiminen sekä märkätilojen uudistaminen

Rivitalo PRT 1017281175

Varsinais-Suomen Hyvinvointialue

853-1-35-12, Kiinamyllynkatu 4

Muu muutostyö

- sisäilmakorjaukset ja ulkopuoliset korjaustyöt

PRT 103440011J (TYKS Rakennus 9)

Asunto Oy Ohrapää

853-16-31-2 VARISSUO, Suurpäänkatu 14

Muu muutostyö

- rakennusten sisäpuoliset vesijohdot sekä vesikalusteet uusitaan

Rivitalot PRT 103449754U, 103449755V ja 103449756W

853-72-17-3 KÄHÄRI, Itäpellontie 9

Maalämpö

- maalämpökaivo 1 kpl

Omakotitalo PRT 102191080E

Turun kaupunki, Tilapalvelut

853-46-9908-0 UITTAMO, Pulttikatu 2

Tilapäinen rakennus

Tilapäinen päiväkoti (5 v.)

​ - PRT 104155624U

Pihavarasto, rakennelma

Ennalta-aloitus

Rakennus sijoittuu myös tontille 46-9903-0

853-487-16-3 PAIMALA, Paattistentie 280

Muu muutostyö

- viemäriliittymä korvataan kiinteistökohtaisella pienpuhdistamolla

Omakotitalo PRT 1040463019

853-487-6-13 PAIMALA, Paattistentie 276

Muu muutostyö

- jätevedenkäsittelyjärjestelmä (sakokaivot) uusitaan kiinteistökohtaiseksi pienpuhdistamoksi

Omakotitalo PRT 103273910E

853-97-126-1 YLI-MAARIA, Lypsäjänkatu 13

Uusi rakennus

- omakotitalo

PRT 1041550710

- talousrakennus

PRT 1041550798

Maalämpökaivo

- maalämpökaivo 1 kpl

853-407-1-688 BRINKALAN YKS, Isosaari 18

Uusi rakennus

- lomarakennus, jonka yhteydessä terassi

PRT 104094763K

- saunarakennus

PRT 104094788C

Purku

- vapaa-ajan rakennus

PRT 101980277B

853-474-1-106 MYLLYKYLÄ, Myllykyläntie 92

Rakennustyön aikainen muutos

- saunan etäisyyden muutos kiinteistön rajasta

PRT 104151960M

853-416-2-26 HYLKLAHTI, Huttus-sepäntie 24

Uusi rakennus

- vapaa-ajanrakennus PRT 104151969X

- talousrakennus (autotalli) PRT 104151970Y

- talousrakennus (vierasaitta) PRT 1041519710

- saunarakennus PRT 1041519721

Purku

- talousrakennus PRT 102018354M

- saunarakennus PRT 102018356P

853-3-14-8, Itäinen Pitkäkatu 70

Käyttötarkoituksen muutos

- paritalo muutetaan omakotitaloksi

- toinen eteinen muutetaan kylpyhuoneeksi

- uusi tulisija

- uudet sisäportaat ullakolle

Laajennus

- ullakon sisustaminen asuinkäyttöön

- uuden wc-tilan rakentaminen ullakolle

Julkisivumuutos

- uudet ikkuna-aukot

PRT 103452227L

Kiinteistö Oy KVPS Katariinakoti

853-47-16-1 KATARIINA, Meriläistentie 1

Muu muutostyö

- kolmesta ryhmäasunnosta tehdään viisi asuntoa

- asuntojen LVI-tekniikka uusitaan kauttaaltaan

- viemärilinjat uusitaan uusien asuntojen osalta

- asuntoihin asennetaan uusi tulo-poistoilmanvaihtokone

- lattialämmitys muutetaan radiaattorilämmitykseksi

- julkisivuun asennetaan 2 kpl ulospuhalluslaitteita

PRT 101795439U, asunnot C35, C36a, C36b, C37a ja C37b

853-51-2-6 MOIKOINEN, Honkaistentie 54

Rakennelma

- autokatos

Purku

- saunarakennus PRT 101658077T

Turun työväen asunto-osakeyhtiö Raikas

853-9-3-5, Pakkarinkatu 5

Muu muutostyö

- yläkerran rakentaminen asuinkäyttöön

- portaat olohuoneeseen

- eteisen käynti yläkertaan suljetaan

Julkisivu

- kattoikkunat

Rivitalo PRT 1033378833, asunto 4

853-11-61-3 NUMMI, Ylännekatu 13

Maalämpö

- maalämpökaivo 2 kpl

Omakotitalo PRT 1033673023

853-51-14-4 MOIKOINEN, Omenatie 7

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (aloitettu)

Liittyy lupiin 2016-392 ja 2021-26

853-12-13-12 ITÄHARJU, Karjakatu 19

Rakennustyön aikainen muutos

Kellarikerroksen tilajärjestelyt

- tuulikaapin rakentaminen askartelutilaan

- uuden kylpyhuoneen rakentaminen osaan varastosta

- öljypannuhuoneen muuttaminen lämminvesivaraajatilaksi

- vanhan kylpyhuoneen vesikalusteiden sijaintien muutos

- autotallin nosto-oven muuttamien käyntioveksi ja ikkunaksi

- askartelutilan vanhan alapohjan purku ja uuden rakentaminen

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Liittyy lupaan 2013-577

853-11-14-27 NUMMI, Peltokatu 1

Uusi rakennus

- autokatos/ varasto PRT 1041607462

Laajennus

- omakotitalon laajennus ullakolla

- märkätilamuutoksia kellarissa ja 1. kerroksessa

Julkisivumuutos

- julkisivuverhous vaihdetaan puuverhoiluksi

Omakotitalo PRT 103345644E

Purku

- vanha autokatos

Kiinteistö Oy Mäkipuisto

Kiinteistö Oy Mäkipirtti

853-93-2-11 METSÄMÄKI, Piiskakuja 8

Ulkopuolinen tarkastus

Liittyy lupaan 2023-1123

Kiinteistö Oy Burger-Talot

853-6-48-1, Läntinen Pitkäkatu 1

Erillislaite

- aurinkopaneeleiden asentaminen rakennuksen vesikatolle lappeen suuntaisesti

PRT 103295867R

853-11-11-14 NUMMI, Peltokatu 23

Laajennus

- uusi lämmin sisääntulokuisti

Muu muutostyö

- keittiön ja makuuhuonetilojen käyttötarkoitusten muutokset 1.krs

Julkisivumuutos

- katettu avoin veranta

- ikkunat uusitaan ja ikkuna-aukkoja korotaan

Asunto Oy Kiparluoto

853-75-56-1 RUOHONPÄÄ, Kaitaistentie 6

Muu muutostyö

Linjasaneeraus

- kiinteistön vesijohdot uusitaan päävesimittarilta kokonaisuudessaan vesikalusteineen

- vesijohtonousut sijoitetaan porraskäytäviin

- viemärit uusitaan nykyisiin hormeihin

- märkätilat saneerataan ja vesieristetään

- kiinteistön sähkötekniikka uusitaan

- poistumisteillä sähköjohdot koteloidaan luokkaan EI30

- asunnot ja yleiset tilat varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä

Käyttötarkoituksen muutos

- kylmäkellari ja nykyinen varasto muutetaan tekniseksi tilaksi ja äänieristetään, talo 1

- saunaosasto muutetaan kerhohuoneeksi ja äänieristetään, talo 2

PRT:T 102286812K ja 102286813L

853-77-2-3 MÄLIKKÄLÄ, Sahurintie 5

Erillislaite

- vesi-ilmalämpöpumpun asentaminen

Omakotitalo PRT 102315859K

Turun Toverit ry

853-46-9903-0 UITTAMO, Rykmentintie 29

Muu muutostyö

- Uittamo Paviljongin ravintolarakennuksen terassin laajennus

PRT 101795345T

Turun kaupunki, Tonttipalvelut

853-66-38-7 PANSIO, Pansiontie 52

Rakennuksen purkaminen

- teollisuuden tuotantorakennus PRT 102153262H

- voimalaitosrakennus PRT 102153259D

Turku Energia Sähköverkot Oy

853-401-1-57 AATILAN YKS, Vapparintie 590

Rakennelma

- puistomuuntamo

Purku

- pylväsmuuntamo

Turku Energia Sähköverkot Oy

853-482-1-60 OLLILAN YKS, Kenraalintie

Rakennelma

- puistomuuntamo

Purku

- pylväsmuuntamo

Turku Energia Sähköverkot Oy

853-439-1-39 KALLIOLAN YKS, Paraisten talvitie 2

Rakennelma

- puistomuuntamo 1 kpl

(poistetaan oleva muuntamo kiinteistöltä 462-1-105)

Asunto O.Y. Rauhankatu N:o 12 A

853-7-24-1003, Rauhankatu 12a

Muu muutostyö

- rakennuksen kahdelle harjalle lisätään lyhtyhormirakenne

- 1. kerroksen puu- ja hiilikellarit muutetaan ulkoiluvälinevarastoiksi

- rakennuksen painovoimaista ilmanvaihtoa tehostetaan reitittämällä hormistoja uudelleen ullakkokerroksessa

- jäteastiasuojat uusitaan palosuojatuilla jäteastiasuojilla

Julkisivu

- painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamiseksi rakennuksen julkisivuihin lisätään uusia korvausilmaventtiilejä 1.kerrokseen.

- vesikatto uusitaan entisen kaltaisena konesaumapeltikatteena

- vesikaton turvavarusteet uusitaan

- kattoikkunat kunnostetaan

- vesikaton alusrakenteet ja hormit kunnostetaan

- ilmanvaihtojärjestelmät kunnostetaan kellarissa ja asuinkerroksissa

- ullakon tuuletusviemärit siirretään pois hormien läheisyydestä

- ullakolla osa rakennusaineisista yhteishormeista puretaan ja tehdään uudet ilmanvaihtokanavat vesikatolle

Kerrostalo PRT 1033131475

Kiinteistö Oy Casagrandentalo

853-6-3-8, Linnankatu 3

Muu muutostyö

- muutoksia olevassa wc-tilassa (wc n)

- uusi wc-tila (wc m)

Ravintola Mami

PRT 103277363U

Viranhaltijapäätöksistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus rakennus- ja lupalautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa päätöksen antopäivästä lukien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Turussa 1.7.2024

Viran puolesta

valvontalakimies

Esa Mettälä