KUNGÖRELSE PÅ ANSLAGSTAVLAN​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1.7.2024-15.7.2024​ ​

Vid byggnadstillsynsenheten inom serviceområdet för tillstånd och tillsyn vid servicehelheten för​

stadsmiljö är en ansökan om bygglov, 853-2024-655, anhängig. Ansökan gäller rivning av en gammal​

strandbastu och byggande av en ny strandbastu och en gäststuga på fastighet 853-502-1-241 på​

adressen Rävbergsvägen 90, 20960 Åbo.​

Det är möjligt att bekanta sig med handlingarna via elektroniska servicen (ePermit) genom att skicka​

sin e-post-adress samt ansökas fastighetsnummer och adress till e-postadressen​

elupa.rakennusvalvonta@turku.fi. Handlingarna finns även till påseende på byggnadstillsynen.​

Tidsbokning i förväg på telefonnumret 022624700, må-fr mellan kl 9.00-15.00.​ ​

Byggnadstillsynen bereder enligt 133 § i markanvändnings- och bygglagen och 65 § i​

markanvändnings- och byggförordningen grannarna möjlighet att uttala sin åsikt om ärendet.

Eventuella skriftliga anmärkningar bör inlämnas till byggnadstillsynen på adressen Universitetsgatan​

27, PB 355, 20101 Åbo, eller per e-post rakennusvalvonta@turku.fi. Anmärkningar bör inlämnas​

senast den 15 juli 2024.​ ​

Åbo den 1 juli 2024​ ​

Byggnadstillsynen​ ​