KUULUTUS ILMOITUSTAULULLA​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1.7.2024-15.7.2024​

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden luvat ja valvonta -palvelualueen rakennusvalvonta -

yksikössä on vireillä rakennuslupahakemus 853-2024-655, joka koskee vanhan rantasaunan​

purkamista ja uuden rantasaunan sekä vierasmajarakennuksen rakentamista kiinteistöllä 853-502-1-

241 osoitteessa Kettuvuorentie 90, 20960 Turku.​

Asiakirjoihin voi tutustua sähköisessä asiointipalvelussa (ePermit) ilmoittamalla oman​

sähköpostiosoitteensa sekä rakennushanketta koskevan, yllä ilmoitetun kiinteistön osoitteen​

asiointipalvelun sähköpostiosoitteeseen elupa.rakennusvalvonta@turku.fi. Hakemuksen asiakirjat ja​

suunnitelmat ovat myös nähtävillä rakennusvalvonnassa etukäteen sovittuna aikana. Ajanvaraus​

numerosta 022624700, ma-pe klo 9.00-15.00.​ ​

Rakennusvalvonta varaa maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen​

65 §:n mukaisesti naapureille mahdollisuuden antaa hakemuksen takia huomautus. ​

Mahdolliset naapureiden huomautukset tulee​

toimittaa viimeistään 15.7.2024 rakennusvalvontaan, osoite Yliopistonkatu 27, PL 355, 20101​

Turku, tai sähköpostiosoitteeseen rakennusvalvonta@turku.fi.​ ​ ​

Turku 1.7.2021​ ​

Rakennusvalvonta ​