Turun kaupungin kaupunkiympäristö

Turun kaupungin kaupunkiympäristöjohtaja antaa 19.6.2024 seuraavat poikkeamista koskevan päätöksen

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Kiinteistötunnus: 853-432-1-22, rakennuspaikkana n. 8500 m2:n vuokra-alue tilasta.

Osoite: Rusakontie 49

Rakennushanke

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Kiinteistötunnus: 853-6-6-3002

Osoite: Brahenkatu 8a

Rakennushanke

Tontilla olevan pihatason pysäköintijärjestelyjen tilapäisen luvan jatkaminen.

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä 18.6.2024 osoitteessa Kaupunkiympäristö,

asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5, 1 krs.

Turussa 17.6.2024

Viran puolesta

Nina Mattila

ympäristölakimies