Kuulutus Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 14.3 §:n mukaisesta päätöksestä

Kuulutuksen julkaisupäivä

10.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Päätöksen sisältö

Turun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö on hakemuksesta myöntänyt luvan poiketa Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä koskien käytöstä poistettua öljysäiliötä mikä voidaan toistaiseksi pitää nykyisellä paikallaan.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 10.6.-18.7.2024 Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet

Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen PL 204, 65101 Vaasa tai sähköisesti vaasa.hao@oikeus.fi tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Petri Uggeldahl 050-5650150 , petri.uggeldahl@turku.fi.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelupäällikkö § 41