Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö julkaisee 15.5.2024 seuraavan päätöksen

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä 15.5.-24.6.2024 Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa​ www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.

Turussa 13.5.2024

Kaupunkiympäristö

ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelupäällikkö § 27