Yleistiedoksianto (hallintolaki 62 §), Vähä Hämeenkatu 9 tupakointikieltopäätös

As Oy Vähä-Hämeenkatu 9, joka omistaa tontin 853-1-14-8 osoitteessa Vähä Hämeenktau 9, 20500 Turku, on tehnyt Turun kaupungin ympäristöterveydelle tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikieltohakemuksen. Tupakointikieltoa haetaan huoneistojen parvekkeita koskien. Johtava terveystarkastaja on 13.5.2024 § 25 päättänyt määrätä kohteeseen tupakointikiellon.

Päätös on nähtävillä 20.6.2024 saakka Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden asiakaspalvelussa osoitteessa Yliopistonkatu 27, 2. kerros, 20100 Turku (arkipäivisin ma-pe klo 9.00-15.00). Tämä ilmoitus on julkaistu Turun kaupungin verkkosivulla 15.5.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätökseen voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeuteen tehtävällä hallintovalituksella. Muutosta saa hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa tarvittaessa terveystarkastaja Mailis Roth puh. 040​ 680 4855, mailis.roth@turku.fi

Turun kaupungin ympäristöterveys​