Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunta​ antaa 3.4.2024 seuraavat päätökset

Rakennus- ja toimenpidelupia koskevat päätökset

Asunto Oy Turun Parkin kulma c/o TKU-Rakennus Oy

853-6-40-17 6, Ketarantie 25

Uusi rakennus

Kerrostalo

- PRT 1041383952, asuntoja 47 kpl

Laajennus

Pihakannen alaisen autosuojan laajentaminen

- PRT 103968388Y

Ennalta-aloitus

853-558-1-66 KREIVILÄN YKS, Paattistentie 606

Muu muutostyö

- aurinkovoimala

- aitaaminen

Rakennelma

- energiavarasto 3 kpl

- muuntamo 1 kpl

Keskinäinen kiinteistö Oy Härkätien päiväkoti c/o Turun kaupunki Tilapalvelut

853-11-125-1 NUMMI, Uhrimäenkuja 1

Uusi rakennus

Päiväkotirakennus PRT 104136772P

Talousrakennus PRT 104136773R

Turun kaupunki, Tilapalvelut

853-63-9908-0 PAHANIEMI, Rahjekatu 4

Tilapäinen rakennus

Tilapäinen päiväkotirakennus, 5 v. PRT 104138253F

Rakennelma

- pihavarasto

Pihajärjestelyt

- kulkuväylän/tien leventäminen

- aita ja pinnoitteet

- puunkaato

- hulevesijärjestelmien rakentaminen

Ennalta-aloitus

Maisematyölupa

853-65-16-2 PERNO, Kottaraisenkatu 3

Puunkaato

- tammi 1 kpl

​​​Rakennus- ja lupalautakunnan päätöksistä voidaan valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa päätöksen antopäivästä lukien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Turussa 2.4.2024

Viran puolesta

Esa Mettälä

valvontalakimies