Åbo stads stadsplanerings- och miljönämnd

Åbo stads stadsmiljösektornämnd meddelar 3.4.2024 följande beslut

Gatuplaner

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Aninkaistenkadun katu- ja liikenteenohjaussuunnitelmat linja-autopysäkin sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien parantamisesta Tuureporinkadun läheisyydessä

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Viilarinkadun jalkakäytävän poistaminen välillä Rakennusmestarintie - Uunintekijäntien liittymä

Åbo 28.3.2024

På tjänstens vägnar

Pia Bergström

stadssekreterare