Yleistiedoksianto (hallintolaki 62 §), Asentajankatu 7 tupakointikieltohakemus

Asumisoikeus Oy Länsipuisto, joka omistaa tontin 853-76-66-6 osoitteessa Asentajankatu 7, 20320 Turku, on tehnyt Turun kaupungin ympäristöterveydelle tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikieltohakemuksen. Tupakointikieltoa haetaan huoneistojen parvekkeita koskien. Ympäristöterveys varaa hallintolain 34 §:n mukaisesti asianosaisille ennen asian ratkaisemista tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 55.2 §:n mukaan yleistiedoksiantoa voidaan käyttää, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai, kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Hakemus liitteineen on nähtävillä 13.3.2024 saakka Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden asiakaspalvelussa osoitteessa Yliopistonkatu 27, 2. kerros, 20100 Turku (arkipäivisin ma-pe klo 9.00-15.00). Tämä ilmoitus on julkaistu Turun kaupungin verkkosivulla 28.2.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Asianosaisten tulee jättää mahdolliset kirjalliset mielipiteensä 13.3.2024 mennessä osoitteeseen Turun kaupunki ympäristöterveys Yliopistonkatu 27, 20100 Turku tai sähköpostitse tupakkavalvonta@turku.fi. Asia voidaan määräajan jälkeen ratkaista, vaikka mielipiteitä ei jätettäisikään.

Lisätietoja antaa tarvittaessa terveystarkastaja Mailis Roth, puh. 040​ 680 4855, mailis.roth@turku.fi

Turun kaupungin ympäristöterveys