Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristöinsinööri julkaisee 16.3.2023 seuraavan päätöksen

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä 16.3.-24.4.2023 Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.

Turussa 15.3.2023

Kaupunkiympäristö

ympäristönsuojelu

Ympäristöinsinööri § 1