Turun kaupungin kaupunkiympäristöjohtaja antaa 8.3.2023 seuraavat poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua koskevat päätökset

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Kiinteistötunnus:​ 853-452-1-177

Osoite:​ Kalliorannantie 18

Rakennushanke

Rakennetaan uusi yksiasuntoinen asuinrakennus olevan, purettavan vapaa-ajan rakennuksen PRT 102133788A tilalle. Käytetään asuinrakennuksen Hirvensalon osayleiskaavan mukainen rakennusoikeus 300 kem2.

Rakennetaan uusi talousrakennus (autotalli) 50 kem, johon kytketty sisäyhteys uudesta asuinrakennuksesta. Oleva talousrakennus PRT 102133790C puretaan.

Rakennetaan uusi saunarakennus 25 kem2​ olevan, purettavan saunarakennuksen PRT 102133789B tilalle. Samalle rakennuspaikalle rakennetaan lisäksi uusi vierasmaja 20 kem2.

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Brinkalan kylä (407), Saaripirtti -niminen tila, rek.nro. 1:355, pinta-ala 1200 m2

Osoite: Isosaari 18

Rakennushanke

Uusi loma-asunto, 60 k-m2

Talousrakennus (vaja), 10 k-m2

Olemassa oleva loma-asunto 36 k-m2 puretaan

Viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä 8.3.2023 osoitteessa Kaupunkiympäristö,

asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5, 1 krs.

Turussa 6.3.2023

Nina Mattila

ympäristölakimies