PALJETIE ASEMAKAAVANMUUTOS

Turun hallinto-oikeuden 7.3.2023 antama päätös valituksesta Turun kaupunginvaltuuston päätökseen 24.1.2022 § 6 asemakaavan muuttamista koskevassa asiassa, on julkisesti nähtävänä Turun konsernihallinnon kirjaamossa, Puolalankatu 5.

Turun kaupunki,

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus