Yleistiedoksianto (hallintolaki 62 §), Kohmontie 8 B tupakointikieltohakemus

YH-Asumisoikeus Länsi Oy, joka omistaa tontin 853-14-8-2 osoitteessa Kohmontie 8 B, 20540 Turku, on tehnyt Turun kaupungin ympäristöterveydelle tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikieltohakemuksen. Tupakointikieltoa haetaan huoneistojen parvekkeita ja piha-alueita koskien. Ympäristöterveys varaa hallintolain 34 §:n mukaisesti asianosaisille ennen asian ratkaisemista tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 55.2 §:n mukaan yleistiedoksiantoa voidaan käyttää, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai, kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Hakemus liitteineen on nähtävillä 22.3.2023 saakka Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5, 1. kerros, 20100 Turku (arkipäivisin ma-pe klo 9.00-12.00). Tämä ilmoitus on julkaistu Turun kaupungin verkkosivulla 8.3.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Asianosaisten tulee jättää mahdolliset kirjalliset mielipiteensä 22.3.2023 mennessä osoitteeseen Turun kaupunki ympäristöterveys Puutarhakatu 1, 3. kerros, 20100 Turku tai sähköpostitse ymparistoterveys@turku.fi. Asia voidaan määräajan jälkeen ratkaista, vaikka mielipiteitä ei jätettäisikään.

Lisätietoja antaa tarvittaessa terveystarkastaja Mailis Roth, puh. 040​ 680 4855, mailis.roth@turku.fi

Turun kaupungin ympäristöterveys