Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunta antaa 8.3.2023 seuraavat päätökset

Purkamislupaa koskeva päätös

As. Oy Turun Patriankatu 5

853-11-104-2 NUMMI

Patriankatu 5

20500 TURKU

Purkamislupa

Rakennuksen purkaminen

PRT 103380487D

Rakennus- ja lupalautakunnan päätöksistä voidaan valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa päätöksen antopäivästä lukien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Turussa 6.3.2023

Viran puolesta

Esa Mettälä

valvontalakimies