Kuulutus jätetaksan vireilläolosta koskien lietteiden käsittelymaksuja

Kuulutuksen julkaisupäivä

5.1.2022

Asian tiedoksisaantipäivä

Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa päivitetään jätetaksaa lietteiden käsittelymaksujen osalta. Uuden taksan on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2022.

Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) 78 ja 79 pykäliin. Kunnan jätetaksassa määrätään perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka koskevat kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia jätteitä ja jätehuoltopalveluita. Taulukot ehdotetuista euromääräisistä jätemaksuista ovat taksan liitteinä.

Taksaluonnos koskee Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisen, Paraisten, Paimion, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueiden jätemaksuja.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tämä kuulutus ja luonnos jätetaksaksi lietteiden käsittelymaksujen osalta ovat nähtävillä 31.1.2022 saakka Turun kaupungin tietoverkossa, osoitteessa http://www.turku.fi/kulutukset

Mielipiteiden esittäminen

Taksaluonnoksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 31.1.2022 klo 15 mennessä. Mielipiteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen

jatehuoltolautakunta@turku.fi .

Lisätietoja

Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen, puh 040 1807657.

Jätetaksa lietteiden käsittelymaksut 2022

Selvitys lietteiden käsittelymaksujen muutoksista