Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Turun kaupungin ympäristöinsinööri julkaisee 27.7.2021 seuraavan päätöksen

Mangrove Oy, maalämpökaivojen poraus , 2.8.-3.9.2021, Linkkitorninkatu 7

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä 27.7.-3.9.2021 Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan laskematta.  

Turussa 26.7.2021

Viran puolesta

Renja Rasimus

ympäristöinsinööri

Ympäristöinsinöörin päätös § 6